100.000STE BEZOEKER GEMEENTELIJKE BUITENZWEMBADEN

Zwembad Sas van Gent

De gemeente Terneuzen verwacht morgen, 8 augustus, de 100.000ste buitenbadbezoeker van dit seizoen te verwelkomen. Wethouder Frank van Hulle overhandigt rond 12.00 uur deze 100.000ste bezoeker in het Sasse zwembad een bos bloemen en een abonnement voor het zomerseizoen 2019.

 

De mijlpaal van 100.000 bezoekers voor de in totaal vijf gemeentelijke buitenbaden werd voor het laatst in 2013 bereikt. Toen liep het bezoekersaantal op tot 100.131 In de jaren 2014 tot en met 2017 schommelde de teller tussen de 75.000 en 90.000.

Programma ¨Ook Goedemorgen¨ geeft SASFM verjaardags taarten weg.

Het was feest op 1 Juli bij radio SASFM vanwege het 3 jarig bestaan.

Normaal elke werkdag tussen 10:00 en 12:00 in de ochtend, maar deze keer was het in plaats van Ook Goedemorgen, één keertje Ook Goedemiddag.

Hans Arissen gaf daarom taart weg in zijn programma, de winnaars kregen op 2 Juli de taart persoonlijk uit handen van Hans Arissen.
De winnaars waren van de SASFM slagroom taart, Petra De Neve Ducheine en Marco Roodhuizen.

Terneuzen versterkt financiële positie door plus van 5 miljoen

De gemeente Terneuzen heeft een flinke plus op de jaarrekening van vorig jaar. De gemeente kan een bedrag van 5.065.000 euro bijschrijven. Dit is 3,7 miljoen meer dan eerder voorzien. Het positieve resultaat komt door lagere uitgaven dan gepland (zoals minder kapitaallasten en personeelskosten). Hogere inkomsten waren er ook, onder andere via leges voor omgevingsvergunningen en verkoop van gronden. De plus gaat Terneuzen grotendeels (4,4 miljoen) gebruiken om de financiële positie te versterken.

 

Uit de terugblik op 2017 blijkt dat de gemeente aan veel speerpunten aandacht heeft kunnen geven. Zo werd vorig jaar de herinrichting van de Markt gestart en stappen gezet in de volgende fases van het project Veerhaven. Ook plaatste de gemeente 744 zonnepanelen op het gemeentelijk gebouw De Koegors. De gemeente investeerde verder in diverse projecten waaronder het dorpshuis ’t Kaaike in Zuiddorpe. Via een burgerparticipatietraject werd een plan gemaakt om van dat dorpshuis een multifunctionele accommodatie voor jong en oud te maken. De uitvoering hiervan startte in 2017.

 

Reserveren

Het meeste geld dat in 2017 over is gehouden, zet de gemeente opzij in de algemene reserve. Diverse posten waar geld over was, worden doorgeschoven naar 2018.  Het gaat dan om armoedebestrijding onder kinderen (91.000), het sociaal domein (36.000), Vluchtelingen/Asielzoekers (114.000) en de gevolgen van bevolkingskrimp (154.000).

 

Schuldpositie

De gunstige uitkomst van de jaarrekening zorgt ervoor dat de gemeente weer een flinke stap kan zetten naar een gezondere verhouding tussen schulden en eigen vermogen. De gemeente heeft als ambitie om dat percentage naar beneden te brengen. Ook wordt, door een verlaging van de leningen, de schuld per inwoner verminderd.

Stichting in oprichting voor schone Kanaalzone

SLUISKIL – Een stichting is in oprichting die zich wil inzetten voor een schone Kanaalzone. Initiatiefnemers zijn Hans Arissen en Frank van Maasdam uit Sluiskil.

Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon hebben ze als naam gekozen. ,,Doelbewust”, licht Arissen toe, ,,want het gaat niet alleen om Sluiskil, maar om de hele Kanaalzone, van Terneuzen tot en met Westdorpe en Sas van Gent.”

Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon hebben ze als naam gekozen. ,,Doelbewust”, licht Arissen toe, ,,want het gaat niet alleen om Sluiskil, maar om de hele Kanaalzone, van Terneuzen tot en met Westdorpe en Sas van Gent.”

 

De bedrijvigheid in de Kanaalzone groeit. Arissen zegt dat op zich prima te vinden, met name voor de werkgelegenheid, maar hij vreest ook meer overlast van stof en stank. ,,Mensen moeten hier net zo goed gezond oud kunnen worden.”

‘Welzijn en gezondheid van bewoners van de Kanaalzone waarborgen’, is de doelstelling van de stichting. De initiatiefnemers hopen dat te bereiken door overleg aan te gaan met ‘de juiste instanties’, van Rijkswaterstaat, de gemeente Terneuzen, fabrieken in de Kanaalzone tot en met dorpsraden en milieuorganisaties’. Ze zijn onder meer via Facebook nog op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers. Binnen vier à vijf weken moet de stichting een feit zijn

Bron : PZC

Middelburg een bijeenkomst met B.A.C.A., een psycholoog en een ervaringsdeskundige.

Op vrijdag 20 april was er in Middelburg een bijeenkomst met B.A.C.A., een psycholoog en een ervaringsdeskundige.
We hadden 4 aanmeldingen voor de middag en 3 voor de avond. In de ochtend belde er iemand om van de middag naar de avond programma gezet te worden.

Toen het tijd was en zulk mooi weer is er in de middag niemand geweest en ook niet afgemeld.
Uiteindelijk zijn de psycholoog en de ervaringsdeskundige naar huis vertrokken.
Wij zijn om 17 uur gaan eten en om 1730 was de persoon die had gebeld aangeschoven bij ons etentje.

Waardoor ze ons op een gezellige manier leerde kennen.
Toen de bijeenkomst begon hebben we nog gewacht maar ook daar geen afmeldingen dus de mevrouw had een prive bijeenkomst.

B.A.C.A. vertelde wat hun doen. Hoe ze dit doen. Hoe de structuur in elkaar zit, dat ze (B.A.C.A.) wereldwijd bestaan. Wat ze doen waar ze mee naar toe gaan en dat ze vooral geen motorclub zijn.
Ook geen hulpverlener en wegens privacy weten de kinderen alleen de roadname en de bikers ook alleen de de roadnaam van de kinderen. Ook weten ze niet wat er gebeurd is met het kind.

De kinderen beslissen altijd. Geef ik hand knuffel of zeg ik alleen hoi. Met de level 1 ride idem. Wat eten we, wat wil het kind, 2 motoren of juist heel veel.Dan worden ze in de familie opgenomen. Je kan tot je 18e opgenomen worden. Daarna niet meer. Wel is het zo dat je altijd een B.A.C.A. kind blijft ook na je 18e.

 

 

 

Op 30 augustus en 23 november zijn er nog 2 bijeenkomsten. De eerste in arnhem de 2e in terneuzen. Flyers worden nog verspreid tzt. Ook komt er nog een bijeenkomst in Rotterdam na de zomer. Die datum is nog niet bekend.

Wilt u ook een bijeenkomst neem dan gerust contact op met Mariska Doornekamp. 06 169 45 023 of mariskadoornekamp@gmail.com

 

Hemelvaartsdag – uitnodiging 10e Provenement in Axel

Hemelvaartsdag is in Axel ook Provenementdag en valt dit jaar op donderdag 10 mei .
Het thema is dit jaar Provenement 10 jaar Verbinding. We beleven immers het 10e Provenement.

Verbinding staat dit jaar in de PKN Axel centraal, verbinding met elkaar, maar zeker ook met de wereld om ons heen.
Zo heeft bijvoorbeeld een Eritrees gezin toegezegd een heerlijk Afrikaans gerechtje voor u te maken ! Zoals altijd staat de tweede hands boekenbeurs weer op het programma, extra uitgebreid zelfs.
De kerktoren kan weer beklommen worden en heel belangrijk blijven natuurlijk de internationale hapjes en door de vele vrijwilligers gebakken taarten, aangeboden op een gezellig marktje met terras.
De doelen voor de opbrengst die we dit jaar op het oog hebben zijn de zorgboerderijen van de “Stichting Vrienden van zorgboerderij Binnenste Buiten”  en voor de verbouwing van de vergaderzaal, de keuken en toiletgroep van de kerk.

De PKN Axel nodigt u van harte uit om het Provenement te bezoeken en voor een heel leuke prijs een kop koffie met taart en of een hapje en een ander drankje te komen nuttigen.
Ook voor de kinderen wordt gezorgd. Mensen van Binnenste Buiten zullen aanwezig zijn met dieren en er is een springkussen ! Het Provenement is tegelijkertijd met het Oldtimerfestival, zodat u na ( of voor ) het bewonderen van al dat moois op wielen even kunt verpozen en de kinderen zich laten uitleven.
Het Provenement vindt plaats in en naast de PKN kerk hoek Koestraat/Kerkdreef /Oosterstraat in Axel.

De toegang is gratis !    

Inloopbijeenkomst opknappen oevers Otheense Kreek Terneuzen.

Op woensdag 11 april organiseren waterschap Scheldestromen en de gemeente Terneuzen een tweede inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de oevers van de Otheense Kreek. Dit als vervolg op de eerste bijeenkomst in juli 2017. Omwonenden kunnen tussen 16.30 en 18.00 uur binnenlopen bij restaurant De Kreek aan de Noteneeweg 28 in Terneuzen om de definitieve plannen te bekijken.

Waterschap Scheldestromen voert dit najaar in samenwerking met de gemeente Terneuzen werkzaamheden uit langs de Otheense Kreek. Over een lengte van 1.300 meter worden de oevers opgeknapt en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Om deze nieuwe natuur aan te leggen, verdwijnen op verschillende plekken bomen en struiken.

 


Recreatief knuppelpad

Tijdens de vorige bijeenkomst in juli 2017 kwamen er vragen over de bosschages tussen het fietspad en de kreek ter hoogte van de Berkelstraat. Ook waren er vragen over het natuurpad langs de waterkant. Op deze locatie is echter de meeste plek voor het realiseren van een natuurvriendelijke oever en het waterschap heeft die ruimte nodig om te voldoen aan de eisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarom is het noodzakelijk dat juist op die plek de bosschages moeten verdwijnen. Om tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden en gebruikers wordt door de natuurvriendelijke oever een recreatief knuppelpad aangelegd. Hierbij worden onder meer stapstenen en loop vlonders toegepast.

Aanleiding werkzaamheden

Volgens de wetgeving Kaderrichtlijn Water heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de ecologie van het watersysteem te verbeteren. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt hieraan een bijdrage geleverd. Bij de Otheense Kreek worden deze werkzaamheden gecombineerd met het opknappen van de oevers. Hiermee wordt voorkomen dat het aanliggende fietspad verder verzakt. Aansluitend herstelt de gemeente het fietspad.

Natuurvriendelijke oevers zijn flauwe oevers die zich kenmerken door een geleidelijke overgang tussen land en water. In deze plas/dras omgeving kan de natuur zich beter ontwikkelen. Zowel met de landschappelijke uitstraling van de kreek als de watervoerende functie wordt rekening gehouden.

Gratis compost op de milieustraten – Nationale Compostdag 17 maart 2018

Op zaterdag 17 maart 2018 doen alle milieustraten in Zeeland weer mee aan de Nationale Compostdag. Op deze dag kan iedere bezoeker van de milieustraat één gratis zak compost ontvangen.  

Wat is compost?
Compost wordt gemaakt van groente- fruit en tuinafval (gft). Het is een donkerbruin tot zwart, kruimelig en droog kwaliteitsproduct, wat kan worden toegepast in de tuin of in de landbouw als bodemverbeteraar. Compost wordt gemaakt van het gescheiden ingezamelde organische afval, zoals het gft-afval. Plantaardige resten, etensresten, groenteresten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren en snoeihout worden door micro-organismen bijna tot humus afgebroken.

Waarom gft-inzameling

In Zeeland bevat het restafval nog bijna 40% groente-, fruit en tuinafval (gft). Dit gft-afval hoort niet in de restafvalcontainer thuis, maar in de gft-container. Composteren van gft-afval is een milieuvriendelijke en relatief goedkope manier van afvalverwerking. Composteren is minder duur dan verbranden van restafval. Het bespaart dus geld en is goed voor het milieu.

Composteringsproces
Het in Zeeland ingezamelde gft-afval wordt naar de composteringsinstallatie in Nieuwdorp gebracht. In 6-8 weken tijd wordt dit gft-afval omgezet in kwaliteitscompost. Het eindproduct bevat veel organische stof en kan worden gebruikt als bodemverbeteraar. Het verbetert de bodemstructuur, waardoor planten beter kunnen groeien. Bovendien legt compost CO2 vast in de bodem.

Dank voor uw bijdrage

Door deel te nemen aan de Landelijke Compostdag willen de Zeeuwse gemeenten hun inwoners bedanken voor het goed gescheiden aanbieden van hun gft afval. Iedere bezoeker van de milieustraat kan op deze dag gratis een zak compost meenemen. Op deze manier kunnen Zeeuwse burgers hun eigen afval weer opnieuw gebruiken in de tuin. Let op: deze actie geldt zolang de voorraad strekt en op=op.

Op de bres voor behoud Kraamkamer Zeeuws-Vlaams onderwijs

14 maart 2018 – Op dit moment zijn vertegenwoordigers van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, kinderopvangorganisaties en schoolbesturen van basis- en voorgezet onderwijs op weg naar Den Haag. Daar voeren zij gesprekken met de Ministeries van OCW, BZK en SZW over financiering en/of regelruimte om de weg lek van kinderen naar het onderwijs in Vlaanderen tegen te gaan met het borgen van startgroepen voor peuters van 2 tot 4 jaar (= kraamkamer Zeeuws-Vlaams onderwijs). Ook spreken zij hierover met de Tweede Kamer fracties van de grotere politieke partijen VVD, CDA, D’66, GroenLinks en PvdA. Er is reeds brede steun vanuit de Provincie Zeeland, het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven (VNO-NCW), ROC Scalda en de Hogeschool Zeeland.

Weglek kinderen en aanslag op leefbaarheid
In Zeeuws-Vlaanderen is sprake van een voor Nederland uniek vraagstuk voor de sectoren onderwijs en opvang en, verdergaand, voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de regio. Gemiddeld genomen over de afgelopen jaren gaat namelijk circa 10 tot 12% van alle kinderen tussen 2 en 18 jaar naar onderwijs en opvangvoorzieningen in Vlaanderen.
Dat komt vooral doordat de kinderopvang in België zo goed als gratis is én kinderen al vanaf 2,5 jaar naar een vorm van onderwijs kunnen. Hierdoor lopen de Zeeuws-Vlaamse opvanglocaties en scholen jaarlijks tien miljoen euro aan inkomsten mis. Dat betekent ook dat circa 150 voltijds arbeidsplaatsen ‘onttrokken’ worden aan de regio.

Bewezen succes van de startgroepen
Op initiatief van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, de vijf schoolbesturen en de drie kinderopvangkoepels is al enige jaren geleden actie ondernomen om deze ontwikkeling te keren. Met tijdelijke ondersteuning van het Ministerie van OCW zijn zogenaamde startgroepen gestart in de grensregio. Dit is een thuisnabije voorziening voor peuters van 2 tot 4 jaar. Ze zijn direct gekoppeld aan scholen, waardoor een soepel scharnierpunt is gerealiseerd tussen opvang en school. Ze zijn bovendien financieel aantrekkelijk voor ouders: 5 dagdelen, waarvan slechts 2 betaald en dus 3 gratis.

Er zijn nu 12 startgroepen verdeeld over 9 kernen. Dit zijn circa 260 kinderen. Dat is een toename van de deelname in de opvang van die 9 kernen van 11.8% in 2011 naar 55,4% in 2017. De startgroepen zijn dus een succesvol instrument om kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn te kunnen bieden én de weglek naar België stevig te dempen. Immers, de ervaring leert, kinderen die eenmaal in het Nederlandse stelsel zitten, blijven behouden voor de Nederlandse onderwijssoorten na het basisonderwijs. Het vergroten van de instroom is dus ook de levensader voor het voorgezet onderwijs in de regio en voor delen van het gehele Zeeuwse mbo en hbo. Om deze reden komt ook instroom breed naar voren in het Reddingsplan van de Taskforce voortgezet onderwijs. En zo komt ook een derde van de instroom van de Hogeschool Zeeland uit Zeeuws-Vlaanderen.

Onder druk
De startgroepen bestaan nu dankzij cofinanciering van het basisonderwijs en de kinderopvangkoepels. De gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis dragen indirect bij door het mogelijk maken van brede toegankelijkheid (peuterspeelzalen). De financiële bijdrage vanuit het basisonderwijs (vanuit zogenaamde fusiecompensatie-middelen) is op tijdelijke basis mogelijk gemaakt door de vorige staatssecretaris Dekker. De looptijd van deze regeling is maximaal 6 jaar per startgroep. Voor de eerste startgroep loopt deze af in 2019. Hiermee is het voortbestaan in gevaar en daarmee de instroom voor alle onderwijs in de gehele regio.

Veilig stellen voor de toekomst: met de bus op de bres!
Wat dus nodig is, is een andere financiering én regelruimte voor inzet van reeds bestaande middelen van onder meer gemeenten en schoolbesturen. Hiervoor is inmiddels de steun verkregen van een brede coalitie uit de drie gemeenten, de Provincie, het bedrijfsleven, de opvang en het gehele onderwijs in de regio.

Gratis vertelmiddag in MFC De Statie in Sas van Gent

Elk jaar op 20 maart laten vertellers uit de hele wereld hun verhalen horen. Dit jaar ook in Sas van Gent.

In Sas van Gent komen vertellers van vertelcollectief De Vertelvalies langs: Christianne Buijs, Eriek Verbeecke en Raymond Wauters.
De middag begint om 14:00 uur, in MFC De Statie in Sas van Gent. Ellen Shae en James Denton verzorgen de muzikale omlijsting.
Aanmelden mag via: sasvangent@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl
Het thema van wereldverteldag 2018 is: ‘Wat is wijsheid?’

Loop gezellig binnen en luister naar grappige, inspirerende en uiteraard dwaze dan wel wijze verhalen. Dit is een gratis activiteit. De organisatie is in handen van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, SCEZ en De Vertelvalies.
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl.

error: Copyright - © SASFM 2015 - 2018

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

SAS FM maakt gebruik van cookies om uw ervaring te optimaliseren.

Sluiten