Griepprik voor mantelzorgers vanaf maandag 23 november op acht locaties in Zeeland

Een gelijktijdige uitbraak van het coronavirus en de griep kan grote gevolgen hebben voor de zorgcontinuïteit in Zeeland. Daarom maakt GGD Zeeland het mogelijk dat mantelzorgers, die geen oproep van de huisarts ontvangen (omdat zij jonger zijn dan zestig jaar én niet tot een risicogroep behoren), gratis de griepprik kunnen nemen. Om hier bekendheid aan te geven is in oktober een campagne gestart.
De eerste honderden aanmeldingen zijn binnen en de planning om voor mantelzorgers zo dicht mogelijk bij huis de griepprik te brengen is rond.
Mobiel prikteam bezoekt acht kernen in Zeeland
Vanaf maandag 23 november wordt, gedurende drie weken, op acht locaties in Zeeland de griepprik gegeven aan mantelzorgers die zich hebben aangemeld via www.ggdzeeland.nl/griepprik. Een mobiel prikteam komt met een bus van het Rode Kruis tweemaal langs in Goes, Hulst, Middelburg, Terneuzen, Tholen, Vlissingen en Zierikzee en eenmaal in Oostburg.
Waarom een griepprik voor jonge mantelzorgers?
Het griepseizoen staat voor de deur. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met het coronavirus, waardoor meer mensen gezondheidsklachten hebben. Een gelijktijdige uitbraak van beide virussen kan grote gevolgen hebben voor de zorgcontinuïteit in de provincie. Mantelzorgers kunnen, ook als ze zelf weinig last hebben van de griep, het virus ongemerkt overdragen aan degene waarvoor ze zorgen. En die hulpbehoevenden zijn vaak de mensen die behoren tot een risicogroep. Daarom heeft GGD Zeeland extra vaccins ingekocht om juist deze mantelzorgers de mogelijkheid te bieden om dit jaar de griepprik te nemen.
Veel belangstellig voor de griepprik
Door de coronacrisis is er veel meer belangstelling voor de griepprik dan voorgaande jaren en mogelijk sprake van schaarste. Mantelzorgers die in aanmerking komen om gratis de griepprik te nemen, vragen zich soms af of dat niet ten koste gaat van iemand anders. Dat is niet het geval. De griepprikken die zijn bedoeld voor mantelzorgers zijn apart besteld. Daarvoor is eerst gekeken hoeveel mantelzorgers Zeeland telt en een inschatting gemaakt hoeveel daarvan jonger zijn dan zestig. Vervolgens is op basis van die gegevens ruim ingekocht. GGD Zeeland monitort de aanmeldingen van mantelzorgers en tegelijkertijd wordt geïnventariseerd wat het eventuele tekort is bij huisartsen en instellingen. Op die manier wordt vraag en aanbod in de gaten gehouden en kan eventueel eind november of begin december een herverdeling plaatsvinden. De Zeeuwse zorgpartijen staan in nauw contact met elkaar zodat ze elkaar hierin kunnen helpen.

Aanmelden kan nog!
Mantelzorgers kunnen zich nog steeds aanmelden voor een griepprik via de website van GGD Zeeland (www.ggdzeeland.nl/griepprik) en hoeven zich geen zorgen te maken over de beschikbaarheid. Het aanmeldformulier kan worden ingevuld tot en met maandag 30 november.

College doet voorstel voor nieuwe huisvesting VO

Het Lodewijk College opent in 2028 de deuren van haar nieuwe schoolgebouw aan de Zeldenrustlaan, waar nu ook een groot deel van de leerlingen is gehuisvest. Dit staat in het voorstel dat het College van Burgemeester en Wethouders doet aan de gemeenteraad. De nieuwe onderwijslocatie biedt ruimte aan leerlingen en personeel van de huidige locaties Zeldenrustlaan en De Oude Vaart. Het gemeentebestuur onderzoekt de herbestemming van het gebouw aan de Oude Vaart.

 

Principebesluit

Het college maakt duidelijk dat het gaat om een principebesluit. Het is mogelijk dat er, door stedenbouwkundige ontwikkelingen in Terneuzen, nog nieuwe locaties in beeld komen. De gemeente zal deze dan ook beoordelen.

Wethouder onderwijs Sonja Suij: ‘Met dit besluit geven wij uitvoering aan een eerder aangegane inspanningsverplichting van het gemeentebestuur aan het voortgezet onderwijs. Op basis van een uitgebreide analyse komt de locatie aan de Zeldenrustlaan nu als beste uit de bus. Ik ben blij met het voorstel dat ik nu aan de gemeenteraad kan aanbieden. Het gaat uiteindelijk om een noodzakelijke investering in de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.’

 

Forse investering

Voor deze nieuwbouw is een investering van ruim 44 miljoen euro nodig. Dit bedrag  is gebaseerd op het huidige prijspeil voor nieuwbouw. Het college wil de gemeenteraad in de Kaderbrief 2022 een voorstel doen om deze forse investering financieel mogelijk te maken.

 

Lodewijk College

Het Lodewijk College valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (VOZVL). De heer S. van Nispen, lid van het College van Bestuur VOZVL: ‘Met dit besluit is een eerste grote stap gezet. We zijn heel blij dat het College van Burgemeester en Wethouders duidelijkheid geeft over de toekomstige, nieuwe unilocatie van het Lodewijk College. En dat zij daarvoor ook het benodigde investeringsbedrag reserveert. De unilocatie Zeldenrustlaan is ook de voorkeurslocatie van de school. Hierdoor is een oplossing voor een belangrijk huisvestingsvraagstuk van het Lodewijk College in beeld. Hiermee geeft de gemeente Terneuzen een impuls aan kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs in de regio. Graag gaan wij samen met de gemeente Terneuzen in gesprek over de effecten van dit besluit.’

 

Huisvesting op één locatie

Nieuwe huisvesting op één locatie, een zogenaamde unilocatie, is de beste optie om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Terneuzen de komende jaren te waarborgen. Dit blijkt uit recent onderzoek, dat als bijlage aan het collegevoorstel wordt toegevoegd.

 

De raadscommissie Samenleving behandelt het voorstel op 1 december 2020, op 17 december komt het voorstel in de gemeenteraad.

Huisartsen en medisch specialisten in Zeeland: het is veilig in de zorg!

Wacht niet met bellen naar je huisarts en zeg een afspraak met een medisch specialist niet af’. Dit is de boodschap die huisartsen en ziekenhuizen in Zeeland gezamenlijk uitdragen. Tijdens de intelligente lockdown in maart zagen veel huisartsen het aantal patiënten op het spreekuur teruglopen. Ook met ernstige klachten bleven mensen toen thuis. En soms werden afspraken in het ziekenhuis afgezegd.

Dit kan vervelende gevolgen hebben, zoals een verontrustende diagnose of een langere weg naar eventueel herstel.
Iedereen welkom bij huisarts en specialist
Hoewel het beeld nu niet is dat heel veel mensen een bezoek aan de huisarts of specialist voor zich uitschuiven, hechten de (huis)artsen er belang aan te melden dat iedereen welkom is en dat het belangrijk is om bij klachten altijd contact op te nemen met de huisarts.

Mensen hoeven niet bang te zijn om in contact te komen met een coronapatiënt. Huisartsen en specialisten houden de patiënten met corona-gerelateerde klachten en andere klachten gescheiden van elkaar.

Corona-maatregelen in huisartsenpraktijk en ziekenhuis
Patiënten kunnen er dus op vertrouwen dat het veilig is om naar de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis te gaan.

Huisartsen en specialisten doen er alles aan om de richtlijnen goed na te leven, zoals het garanderen van de 1,5 meter afstand en een mondkapjesplicht bij het betreden van de praktijk en in de wachtkamer. Aan patiënten wordt gevraagd geen deurknoppen en -klinken aan te raken en de handen te ontsmetten voordat de wachtkamer wordt betreden.

Drie nieuwe patiënten met coronavirus in Zeeland

Een man uit Aardenburg, een man uit Sas van Gent en een man uit Rilland zijn besmet geraakt met het coronavirus (COVID-19).
Er zijn nu twaalf bevestigde besmettingen met het coronavirus (COVID-19) in Zeeland. 

Patiënten ZorgSaam Terneuzen De patiënten uit Aardenburg en Sas van Gent (Zeeuws-Vlaanderen) waren al op genomen in het ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen.
Naast de aandoening waarvoor ze behandeld worden blijken ze na een positieve test het coronavirus te hebben.
Beide personen maken het naar omstandigheden goed.
De patiënten liggen al sinds opname in isolatieverpleging. Het ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen blijft gewoon open en afspraken komen niet te vervallen.
Wel zijn de maatregelen aangescherpt, meer informatie is te vinden op: www.zorgsaam.org.

Man en vrouw Rilland in thuisisolatie De man uit Rilland zat al op advies van GGD Zeeland in thuisisolatie, omdat hij de partner is van de vrouw die eerder besmet is geraakt met het coronavirus.

Contactonderzoek GGD Zeeland brengt in kaart met wie deze patiënten contact hebben gehad (contactonderzoek).
GGD Zeeland blijft alert op nieuwe besmettingen en past steeds hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt.
Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Zeeland verder verspreidt.

Wat kan je zelf doen?
Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne.

Heb je geen klachten?

Vermijd grote groepen en werk thuis als het kan. Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Blijf thuis en beperk (sociale) contacten.

Heb je vragen? Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan vermeld op de website van het RIVM.
Actuele reisinformatie vind je op de website van Nederlandwereldwijd.

Bij vragen over je gezondheid kun je terecht bij je eigen huisarts en algemene vragen over het virus kunnen gesteld worden via: 0800-1351.

Opening nieuwe openbare steiger Veerhaven Terneuzen

In de oude Veerhaven van Terneuzen pronkt een nieuwe, voor iedereen toegankelijke, steiger.
Multraship realiseerde deze steiger samen met de gemeente Terneuzen.
Deze openbare steiger past in het streven van de gemeente om de band tussen de binnenstad en het water te versterken.
Op vrijdag 6 maart om 13.00 uur verrichten Kees Muller van Multraship en wethouder Frank van Hulle samen de opening.

De oude steiger lag hoog, was niet toegankelijk en bovendien in slechte staat.
De nieuwe steiger beweegt mee met het wateroppervlak waardoor je dichter bij het water kunt komen.
Hij is breder dan vroeger en voorzien van bankjes en verlichting.
Aan het eind is een plateau dat uitnodigt om er langer te verblijven.

Werksteiger Multraship
De steiger heeft aan de rechterkant een toegangspoort voor de jachthaven.
Aan de linkerkant ligt de werksteiger voor de schepen van Multraship.
Door deze combinatie blijft de sfeer maritiem en passend bij het DNA van Terneuzen.

Plan Veerhaven
De steiger is onderdeel van het stedenbouwkundig plan ‘Veerhaven en omgeving’.
Dit is een project waarin allerlei werkzaamheden en herinrichtingen zijn gebundeld voor het gebied tussen de Westerschelde en de binnenstad van Terneuzen.
Het doel is om het gebied toeristisch en recreatief aantrekkelijker te maken en om de binnenstad met het water te verbinden.
Het plan heeft in totaal zes fases. De afronding van het gehele project is gepland voor 2021.

Meer informatie over plan Veerhaven is te vinden op www.terneuzen.nl onder Inwoners/Wonen/Projecten/Veerhaven en omgeving.

Citax nieuwe uitvoerder leerlingenvervoer Zeeuws-Vlaanderen

Citax Tiel BV is bereid gevonden om het leerlingenvervoer voor de regio Zeeuws-Vlaanderen te verzorgen nu TCR failliet is verklaard.
Citax voert ook al het Wmo-vervoer in Zeeuws-Vlaanderen uit. Citax neemt na de voorjaarvakantie tot aan de zomervakantie de ritten over.

De afgelopen twee weken is er in goed overleg met TCR en de curatoren alles aan gedaan om de leerlingen te kunnen blijven vervoeren.
Na de voorjaarsvakantie is er nu dus een structurele oplossing.

Doorgang
Ben van Assche, voorzitter van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen:
“Wij zijn opgelucht dat we Citax Tiel BV bereid hebben gevonden om het leerlingenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen tot aan de zomervakantie uit te voeren.

Citax verzorgt momenteel naar volle tevredenheid ook het Wmo-vervoer voor de Zeeuws-Vlaamse gemeenten.
Wij doen er samen met Citax alles aan om het vervoer na de voorjaarsvakantie zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

Wij houden daarbij zo veel mogelijk rekening met de kwetsbare leerlingen en hun specifieke situatie.”
Ouders zijn reeds per sms geïnformeerd en krijgen deze week een mail met meer informatie. Scholen en behandelcentra worden ook geïnformeerd.

Aanbestedingsprocedure
In de tussentijd wordt er een aanbestedingsprocedure voor het leerlingenvervoer na de zomervakantie opgestart.
Deze aanbestedingsprocedure stond reeds gepland, want het contract met TCR liep van de zomer af.

Zeeuwse Gemeenten kopen voortaan circulaire afvalcontainers

De meeste Zeeuwse gemeenten kopen vanaf nu circulaire afvalcontainers, die gemaakt zijn van ingezameld plastic afval.
Hiervoor heeft de ZRD samen met de gemeenten Middelburg, Terneuzen en Vlissingen een Europese aanbesteding georganiseerd.
SULO is de partij die deze aanbesteding heeft gewonnen en de afvalcontainers mag leveren de komende jaren.

Initiatief via branche organisatie NVRD

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD), waarvan alle Zeeuwse gemeenten lid zijn,
heeft in 2016 het initiatief genomen om eigen inkoopkracht te organiseren.
Onder de titel ‘Wij maken werk van circulair’ is een project gestart, dat zich richt op het stimuleren en faciliteren van de rol van gemeenten en publieke afvalbedrijven als inkopers van circulaire producten.
Een deel van het huishoudelijk plastic verpakkingsafval was moeilijk verwerkbaar tot nieuwe producten.
Door in een bestek te eisen dat afvalcontainers zo veel mogelijk van ingezameld huishoudelijk plastic verpakkingsafval worden gemaakt,
stimuleren de gemeenten een afzetmarkt voor deze afvalstroom.

 Containerbranche eindelijk mee

In het begin was de containerbranche niet ‘mee’ in het idee voor circulaire minicontainers.
De containers worden in het buitenland gemaakt en er werd bij voorkeur gebruik gemaakt van virgin (nieuw) materiaal op basis van minerale olie. Leveranciers gaven aan dat containers gemaakt van gerecycleerd plastic veel minder lang mee zouden gaan,
kwalitatief minder sterk zouden zijn, veel duurder zouden zijn, alleen uitgevraagd zouden worden in Nederland en meer van dit soort excuses.
Toen tijdens meerdere marktconsultatierondes bleek dat het de gemeenten in Nederland menens was,
zijn ze alsnog overstag gegaan en is de ontwikkeling van de circulaire afvalcontainer goed op gang gekomen.
In NVRD verband is gewerkt aan een modelbestek, wat door gemeenten kon worden gebruikt.
Na de gemeente Rotterdam, inzamelaars zoals HVC en Meerlanden, Midwaste, Houten, Utrecht en De Bilt is eind 2019 ook een Zeeuws bestek op de markt gebracht. In Zeeland lag de focus niet op een hele lichte container (met minder materiaalgebruik) en is in tegenstelling tot het landelijk modelbestek gekozen voor een massieve as. Dit alles om omwaaien te voorkomen.
De containers zijn in een praktijktest met verschillende vuilniswagens aan allerlei omstandigheden blootgesteld en zelfs in de vriescel van de vismijn in Vlissingen opgeslagen geweest.
De winnende inschrijver SULO kwam succesvol door alle proeven en had tevens een gunstige prijs, lager dan de containerprijs voorheen.

Circulair ontwerp

De nieuwe afvalcontainers worden voortaan geleverd in één kleur (grijs), waarbij in Middelburg, Terneuzen en Vlissingen alleen de kleur van het deksel de afvalfractie aangeeft.
De ZRD heeft voor haar gemeenten (Kapelle, Hulst, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Tholen en Veere) zelfs gekozen om alleen op het deksel met een kleurclip, de kleur van de afvalfractie aan te geven.
Groen voor Groente- Fruit en Tuinafval (GFT), blauw voor oud papier en karton en oranje eventueel voor plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons (PMD).
Zo kan er meer recyclaat worden verwerkt in de containers en zijn de containers onderling uitwisselbaar.
Als er iets in de inzameling veranderd hoeft alleen de kleurclip of het deksel vervangen of omgewisseld te worden.

 

 

Start nieuwe leesclubs in Vlissingen

In de Week van de Leesclub, van 25 t/m 31 januari 2020, vinden er door het hele land bijeenkomsten plaats om nieuwe leesclubs op te richten.
In ZB| Bibliotheek Vlissingen aan de Spuikomweg 7 vindt op dinsdag 28 januari om 14.00 uur een informatiebijeenkomst plaats over leesclubs literatuur en geschiedenis.
Gratis toegang. Aanmelden is niet nodig.

De Week van de Leesclub is een initiatief van landelijke leescluborganisatie Senia, in samenwerking met bibliotheken,
boekhandels en andere organisaties rondom lezen en leesclubs. Doel is het samen lezen en praten over literatuur te bevorderen.
In een leesclub lees je meer, en ontmoet je gelijkgestemden! 

Meer informatie over de werkwijze van de leesgroepen is te vinden op www.senia.nl

Matrassen apart ingezameld op de Zeeuwse milieustraten

Vanaf dit jaar worden matrassen van burgers apart ingezameld op de Zeeuwse milieu straten.
De apart ingezamelde matrassen worden gesorteerd en ontleed bij Matras Recycling Europe in Utrecht.
De vrijkomende materialen (schuim, latex, matrasomtrekken en veren) kunnen voor 95% worden hergebruikt en op een nuttige wijze worden toegepast.
Afval wordt daarmee grondstof!

Afgedankte matrassen

Afgedankte matrassen kunnen worden ingeleverd op de Zeeuwse milieu straten in speciale matraskarren.
Het is belangrijk dat de matrassen droog en zo schoon mogelijk worden ingenomen.

Deze matraskarren worden met een speciale Eco-trailer door Matras Recycling Europe leeggehaald,
waarbij wel 700 matrassen per keer kunnen worden meegenomen in één voertuig.
Dat bespaard aanzienlijk in CO2 uitstoot.

95% recycling en hergebruik

PU-schuim, latex en traagschuim worden bij de verwerker geperst in balen en later hergebruikt als grondstof voor o.a. judomatten, dempingsmateriaal, isolatiemateriaal, vulling voor het dashboard in auto’s, ondertapijt, enzovoort. Vrijkomende stalen matrasveren worden geheel gescheiden en hergebruikt in de staalproductie.
Schone textiel van matrasomtrekken en tussendoeken wordt volledig hergebruikt als textiel.
Niet voldoende schoon materiaal kan na reiniging in de industrie worden gebruikt.

Vermindering nadelige milieueffecten

Het nuttig toepassen van afvalstoffen spaart grondstoffen en energie uit en voorkomt hiermee CO2 uitstoot.
Ook hoeft er minder afval te worden verbrand hetgeen een vermindering betekent van de nadelige milieueffecten van deze manier van verwerken.
De kosten voor gescheiden verwerking zijn vanwege de beperkte verwerkingscapaciteit in Nederland nog aanzienlijk,
en op dit moment is deze vorm van verwerking duurder dan verbranden.

Kijk ook eens op www.matrasrecyclingeurope.com

Ondernemers en inwoners van Sas van Gent willen meer informatie.

De ondernemers en inwoners van Sas van Gent willen meer informatie, duidelijkheid en actie omtrent de afgesloten Westkade.
Na bijna 1 jaar een afgesloten belangrijke weg is er nog steeds geen oplossing.


Foto :© Boaz Timmermans

Door de afsluiting komt de leefbaarheid van Sas in het geding en dat kunnen we niet laten gebeuren.
Wij willen dus dat er zeer spoedig actie ondernomen gaat worden.

Bennie de Putter van bakkerij A. de Putter en Zn heeft het initiatief genomen.
Niet om met een beschuldigende vinger te wijzen, stelt hij, maar ‘om de nodige aandacht, informatie en actie te krijgen omtrent de hele situatie’.
Handtekeningenlijsten liggen bij diverse winkels en horecabedrijven in Sas van Gent.

https://www.petitie24.nl/petitie/2856/oplossing-afgesloten-westkade-sas-van-gent

error: Copyright - © SASFM 2015 - 2020

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

SAS FM maakt gebruik van cookies om uw ervaring te optimaliseren.

Sluiten