Category Archives: Nieuws SASFM

Drie nieuwe patiënten met coronavirus in Zeeland

Een man uit Aardenburg, een man uit Sas van Gent en een man uit Rilland zijn besmet geraakt met het coronavirus (COVID-19).
Er zijn nu twaalf bevestigde besmettingen met het coronavirus (COVID-19) in Zeeland. 

Patiënten ZorgSaam Terneuzen De patiënten uit Aardenburg en Sas van Gent (Zeeuws-Vlaanderen) waren al op genomen in het ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen.
Naast de aandoening waarvoor ze behandeld worden blijken ze na een positieve test het coronavirus te hebben.
Beide personen maken het naar omstandigheden goed.
De patiënten liggen al sinds opname in isolatieverpleging. Het ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen blijft gewoon open en afspraken komen niet te vervallen.
Wel zijn de maatregelen aangescherpt, meer informatie is te vinden op: www.zorgsaam.org.

Man en vrouw Rilland in thuisisolatie De man uit Rilland zat al op advies van GGD Zeeland in thuisisolatie, omdat hij de partner is van de vrouw die eerder besmet is geraakt met het coronavirus.

Contactonderzoek GGD Zeeland brengt in kaart met wie deze patiënten contact hebben gehad (contactonderzoek).
GGD Zeeland blijft alert op nieuwe besmettingen en past steeds hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt.
Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Zeeland verder verspreidt.

Wat kan je zelf doen?
Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne.

Heb je geen klachten?

Vermijd grote groepen en werk thuis als het kan. Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Blijf thuis en beperk (sociale) contacten.

Heb je vragen? Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan vermeld op de website van het RIVM.
Actuele reisinformatie vind je op de website van Nederlandwereldwijd.

Bij vragen over je gezondheid kun je terecht bij je eigen huisarts en algemene vragen over het virus kunnen gesteld worden via: 0800-1351.

Opening nieuwe openbare steiger Veerhaven Terneuzen

In de oude Veerhaven van Terneuzen pronkt een nieuwe, voor iedereen toegankelijke, steiger.
Multraship realiseerde deze steiger samen met de gemeente Terneuzen.
Deze openbare steiger past in het streven van de gemeente om de band tussen de binnenstad en het water te versterken.
Op vrijdag 6 maart om 13.00 uur verrichten Kees Muller van Multraship en wethouder Frank van Hulle samen de opening.

De oude steiger lag hoog, was niet toegankelijk en bovendien in slechte staat.
De nieuwe steiger beweegt mee met het wateroppervlak waardoor je dichter bij het water kunt komen.
Hij is breder dan vroeger en voorzien van bankjes en verlichting.
Aan het eind is een plateau dat uitnodigt om er langer te verblijven.

Werksteiger Multraship
De steiger heeft aan de rechterkant een toegangspoort voor de jachthaven.
Aan de linkerkant ligt de werksteiger voor de schepen van Multraship.
Door deze combinatie blijft de sfeer maritiem en passend bij het DNA van Terneuzen.

Plan Veerhaven
De steiger is onderdeel van het stedenbouwkundig plan ‘Veerhaven en omgeving’.
Dit is een project waarin allerlei werkzaamheden en herinrichtingen zijn gebundeld voor het gebied tussen de Westerschelde en de binnenstad van Terneuzen.
Het doel is om het gebied toeristisch en recreatief aantrekkelijker te maken en om de binnenstad met het water te verbinden.
Het plan heeft in totaal zes fases. De afronding van het gehele project is gepland voor 2021.

Meer informatie over plan Veerhaven is te vinden op www.terneuzen.nl onder Inwoners/Wonen/Projecten/Veerhaven en omgeving.

Citax nieuwe uitvoerder leerlingenvervoer Zeeuws-Vlaanderen

Citax Tiel BV is bereid gevonden om het leerlingenvervoer voor de regio Zeeuws-Vlaanderen te verzorgen nu TCR failliet is verklaard.
Citax voert ook al het Wmo-vervoer in Zeeuws-Vlaanderen uit. Citax neemt na de voorjaarvakantie tot aan de zomervakantie de ritten over.

De afgelopen twee weken is er in goed overleg met TCR en de curatoren alles aan gedaan om de leerlingen te kunnen blijven vervoeren.
Na de voorjaarsvakantie is er nu dus een structurele oplossing.

Doorgang
Ben van Assche, voorzitter van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen:
“Wij zijn opgelucht dat we Citax Tiel BV bereid hebben gevonden om het leerlingenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen tot aan de zomervakantie uit te voeren.

Citax verzorgt momenteel naar volle tevredenheid ook het Wmo-vervoer voor de Zeeuws-Vlaamse gemeenten.
Wij doen er samen met Citax alles aan om het vervoer na de voorjaarsvakantie zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

Wij houden daarbij zo veel mogelijk rekening met de kwetsbare leerlingen en hun specifieke situatie.”
Ouders zijn reeds per sms geïnformeerd en krijgen deze week een mail met meer informatie. Scholen en behandelcentra worden ook geïnformeerd.

Aanbestedingsprocedure
In de tussentijd wordt er een aanbestedingsprocedure voor het leerlingenvervoer na de zomervakantie opgestart.
Deze aanbestedingsprocedure stond reeds gepland, want het contract met TCR liep van de zomer af.

Zeeuwse Gemeenten kopen voortaan circulaire afvalcontainers

De meeste Zeeuwse gemeenten kopen vanaf nu circulaire afvalcontainers, die gemaakt zijn van ingezameld plastic afval.
Hiervoor heeft de ZRD samen met de gemeenten Middelburg, Terneuzen en Vlissingen een Europese aanbesteding georganiseerd.
SULO is de partij die deze aanbesteding heeft gewonnen en de afvalcontainers mag leveren de komende jaren.

Initiatief via branche organisatie NVRD

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD), waarvan alle Zeeuwse gemeenten lid zijn,
heeft in 2016 het initiatief genomen om eigen inkoopkracht te organiseren.
Onder de titel ‘Wij maken werk van circulair’ is een project gestart, dat zich richt op het stimuleren en faciliteren van de rol van gemeenten en publieke afvalbedrijven als inkopers van circulaire producten.
Een deel van het huishoudelijk plastic verpakkingsafval was moeilijk verwerkbaar tot nieuwe producten.
Door in een bestek te eisen dat afvalcontainers zo veel mogelijk van ingezameld huishoudelijk plastic verpakkingsafval worden gemaakt,
stimuleren de gemeenten een afzetmarkt voor deze afvalstroom.

 Containerbranche eindelijk mee

In het begin was de containerbranche niet ‘mee’ in het idee voor circulaire minicontainers.
De containers worden in het buitenland gemaakt en er werd bij voorkeur gebruik gemaakt van virgin (nieuw) materiaal op basis van minerale olie. Leveranciers gaven aan dat containers gemaakt van gerecycleerd plastic veel minder lang mee zouden gaan,
kwalitatief minder sterk zouden zijn, veel duurder zouden zijn, alleen uitgevraagd zouden worden in Nederland en meer van dit soort excuses.
Toen tijdens meerdere marktconsultatierondes bleek dat het de gemeenten in Nederland menens was,
zijn ze alsnog overstag gegaan en is de ontwikkeling van de circulaire afvalcontainer goed op gang gekomen.
In NVRD verband is gewerkt aan een modelbestek, wat door gemeenten kon worden gebruikt.
Na de gemeente Rotterdam, inzamelaars zoals HVC en Meerlanden, Midwaste, Houten, Utrecht en De Bilt is eind 2019 ook een Zeeuws bestek op de markt gebracht. In Zeeland lag de focus niet op een hele lichte container (met minder materiaalgebruik) en is in tegenstelling tot het landelijk modelbestek gekozen voor een massieve as. Dit alles om omwaaien te voorkomen.
De containers zijn in een praktijktest met verschillende vuilniswagens aan allerlei omstandigheden blootgesteld en zelfs in de vriescel van de vismijn in Vlissingen opgeslagen geweest.
De winnende inschrijver SULO kwam succesvol door alle proeven en had tevens een gunstige prijs, lager dan de containerprijs voorheen.

Circulair ontwerp

De nieuwe afvalcontainers worden voortaan geleverd in één kleur (grijs), waarbij in Middelburg, Terneuzen en Vlissingen alleen de kleur van het deksel de afvalfractie aangeeft.
De ZRD heeft voor haar gemeenten (Kapelle, Hulst, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Tholen en Veere) zelfs gekozen om alleen op het deksel met een kleurclip, de kleur van de afvalfractie aan te geven.
Groen voor Groente- Fruit en Tuinafval (GFT), blauw voor oud papier en karton en oranje eventueel voor plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons (PMD).
Zo kan er meer recyclaat worden verwerkt in de containers en zijn de containers onderling uitwisselbaar.
Als er iets in de inzameling veranderd hoeft alleen de kleurclip of het deksel vervangen of omgewisseld te worden.

 

 

Start nieuwe leesclubs in Vlissingen

In de Week van de Leesclub, van 25 t/m 31 januari 2020, vinden er door het hele land bijeenkomsten plaats om nieuwe leesclubs op te richten.
In ZB| Bibliotheek Vlissingen aan de Spuikomweg 7 vindt op dinsdag 28 januari om 14.00 uur een informatiebijeenkomst plaats over leesclubs literatuur en geschiedenis.
Gratis toegang. Aanmelden is niet nodig.

De Week van de Leesclub is een initiatief van landelijke leescluborganisatie Senia, in samenwerking met bibliotheken,
boekhandels en andere organisaties rondom lezen en leesclubs. Doel is het samen lezen en praten over literatuur te bevorderen.
In een leesclub lees je meer, en ontmoet je gelijkgestemden! 

Meer informatie over de werkwijze van de leesgroepen is te vinden op www.senia.nl

Matrassen apart ingezameld op de Zeeuwse milieustraten

Vanaf dit jaar worden matrassen van burgers apart ingezameld op de Zeeuwse milieu straten.
De apart ingezamelde matrassen worden gesorteerd en ontleed bij Matras Recycling Europe in Utrecht.
De vrijkomende materialen (schuim, latex, matrasomtrekken en veren) kunnen voor 95% worden hergebruikt en op een nuttige wijze worden toegepast.
Afval wordt daarmee grondstof!

Afgedankte matrassen

Afgedankte matrassen kunnen worden ingeleverd op de Zeeuwse milieu straten in speciale matraskarren.
Het is belangrijk dat de matrassen droog en zo schoon mogelijk worden ingenomen.

Deze matraskarren worden met een speciale Eco-trailer door Matras Recycling Europe leeggehaald,
waarbij wel 700 matrassen per keer kunnen worden meegenomen in één voertuig.
Dat bespaard aanzienlijk in CO2 uitstoot.

95% recycling en hergebruik

PU-schuim, latex en traagschuim worden bij de verwerker geperst in balen en later hergebruikt als grondstof voor o.a. judomatten, dempingsmateriaal, isolatiemateriaal, vulling voor het dashboard in auto’s, ondertapijt, enzovoort. Vrijkomende stalen matrasveren worden geheel gescheiden en hergebruikt in de staalproductie.
Schone textiel van matrasomtrekken en tussendoeken wordt volledig hergebruikt als textiel.
Niet voldoende schoon materiaal kan na reiniging in de industrie worden gebruikt.

Vermindering nadelige milieueffecten

Het nuttig toepassen van afvalstoffen spaart grondstoffen en energie uit en voorkomt hiermee CO2 uitstoot.
Ook hoeft er minder afval te worden verbrand hetgeen een vermindering betekent van de nadelige milieueffecten van deze manier van verwerken.
De kosten voor gescheiden verwerking zijn vanwege de beperkte verwerkingscapaciteit in Nederland nog aanzienlijk,
en op dit moment is deze vorm van verwerking duurder dan verbranden.

Kijk ook eens op www.matrasrecyclingeurope.com

Ondernemers en inwoners van Sas van Gent willen meer informatie.

De ondernemers en inwoners van Sas van Gent willen meer informatie, duidelijkheid en actie omtrent de afgesloten Westkade.
Na bijna 1 jaar een afgesloten belangrijke weg is er nog steeds geen oplossing.


Foto :© Boaz Timmermans

Door de afsluiting komt de leefbaarheid van Sas in het geding en dat kunnen we niet laten gebeuren.
Wij willen dus dat er zeer spoedig actie ondernomen gaat worden.

Bennie de Putter van bakkerij A. de Putter en Zn heeft het initiatief genomen.
Niet om met een beschuldigende vinger te wijzen, stelt hij, maar ‘om de nodige aandacht, informatie en actie te krijgen omtrent de hele situatie’.
Handtekeningenlijsten liggen bij diverse winkels en horecabedrijven in Sas van Gent.

https://www.petitie24.nl/petitie/2856/oplossing-afgesloten-westkade-sas-van-gent

Samen bomen planten in het dorpspark van Sluiskil

In het dorpspark van Sluiskil worden volgende week ongeveer veertig bomen aangeplant.
Een aantal bomen planten we op maandag 16 december van 13.00 tot 14.00 uur.
Wijkwethouder Frank van Hulle doet dit samen met groep 8 van basisschool ‘t Mozaïek en de dorpsraad.

Grote wens
Sinds begin dit jaar is er een nieuwe dorpsraad in Sluiskil. Eén van wensen van de dorpsraad was om het dorpspark van Sluiskil af te maken. Dit plan lag er al langer, maar dit is niet helemaal uitgevoerd. Samen met de dorpsraad keek de gemeente naar de eerdere plannen. Na wat aanpassingen is er dit jaar gestart met de uitvoering.

Planten van bomen
Aanstaande maandag zetten bewoners (jong en oud) zich samen in voor een mooi dorpspark voor Sluiskil. We planten verschillende soorten bomen aan. Er komen knotwilgen, fruitbomen, eiken, elzen, notenbomen, kastanjebomen, berken en een treurwilg bij.

Wat doen we nog meer
Er is ook al een aantal andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn nieuwe baskets opgehangen bij het basketbalveldje. Ook is het hek aan de kant van de Pierssenpolderstraat weggehaald. Dit hek krijgt een tweede leven in de Zandstraat rond het trapveldje in de Sint Janstraat. Verder zijn de bossages voor een deel al grondig gesnoeid en de windsingel is verlaagd. De oude jeu-de-boulesbanen verwijderen we binnenkort en de asfaltpaden restaureren we.

Officiële opening
De werkzaamheden worden in het voorjaar van 2020 afgerond. Dan volgt ook nog een officiële opening.

Inmiddels hebben ook bewoners van het aangrenzende Sint Elisabethhofje aangegeven dat ze mee willen helpen met het planten!

Herkenbare auto’s voor handhavers gemeente Terneuzen

Landelijk is er een nieuwe stijl voor voertuigen van handhavers.
Aanstaande maandag 25 november om 8.30 uur overhandigt burgemeester Jan Lonink.
De sleutels van de eerste vernieuwde wagen aan onze gemeentelijke handhavers.

De auto is de eerste van drie voertuigen in Terneuzen die in de vernieuwde herkenbare stijl gaan rijden.
Daarbij is deze auto het eerste voertuig in Zeeland dat dit uiterlijk heeft.

Terneuzense oorlogsheld Dirk de Witte alsnog geëerd

Op maandag 11 november om 14.00 uur wordt aan de Schuttershofweg in Terneuzen een herinneringsbord,
aan oorlogsheld Dirk de Witte (1881-1955) onthuld door zijn nu 83-jarige kleinzoon.
Aan de Schuttershofweg bevond zich het consulaat waar Dirk de Witte in 1914 chauffeur werd van M.G.A. (Mathieu) Blankers,
de Duitse viceconsul in Terneuzen.

Nederland was neutraal en de grens met België was afgesloten. De gevreesde Dodendraad, een elektrische draadversperring van 2000 volt,
vormde in Zeeuws-Vlaanderen van Doel bij Antwerpen tot Sluis een onneembare barrière.
De viceconsul had echter vrije toegang tot België en dus ook zijn chauffeur De Witte.
Dirk kreeg een Duits uniform en reed regelmatig met Blankers heen en weer naar het Duitse hoofdkwartier in Gent.

Kleine held in de Grote Oorlog

Dirk de Witte was niet alleen chauffeur, hij deed meer.
Hij begon te werken als spion voor de Belgen en voorzag hen van informatie over grensversterkingen en troepenverplaatsingen.
Omdat hij een Duits uniform droeg en voor het Duitse consulaat reed, werd zijn auto nooit aangehouden bij de grens.
Onder de neus van zijn werkgever vervoerde hij papieren en ook geld dat hij op een slimme manier verborgen had, namelijk in het reservewiel van zijn auto.

Zo werkte Dirk bijna drie jaar voor het Belgische verzet, totdat hij bij toeval verneemt van een Duitse officier,
die hij naar Brussel rijdt en hem voor een landgenoot houdt, dat de Nederlandse chauffeur van Blankers verdacht wordt van spionage en bij een volgende rit zal worden gearresteerd.
Dirk bedenkt razendsnel een plan en doet alsof er een mankement aan zijn auto is,
waardoor hij naar een garage moet.
Nadat hij de officier heeft afgezet in Brussel rijdt hij meteen naar het veilige Zeeuws-Vlaanderen.

Dirk nam grote risico’s en had, als hij was betrapt, de kogel kunnen krijgen.

Terneuzen 1915 Spion Dirk de Witte achter het stuur met de vice consul van Duitsland die in Terneuzen was gevestigd

Dirk de Witte krijgt in 1921 uit naam van de Belgische koning Albert I het Burgerlijk Kruis van Verdienste Eerste Klas,
1914-1918, een ereteken voor buitengewone daden van moed, opoffering en menslievendheid.

Na meer dan 100 jaar krijgt deze “James Bond avant la lettre” alsnog de erkenning van Terneuzen waarop hij had gehoopt.

Reineke van Wouwe stuitte bij het schrijven van haar Zeeuwse familiegeschiedenis ‘De Melksalon’ op dit verhaal van haar oudoom.
Zij nam het initiatief om hem, in samenwerking met de Heemkundige Vereniging en de gemeente Terneuzen, te eren met een herinneringsbord.

error: Copyright - © SASFM 2015 - 2020

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

SAS FM maakt gebruik van cookies om uw ervaring te optimaliseren.

Sluiten