All posts by Redactie

App van Partij voor Zeeland Alle lokale radiozenders bij elkaar in app

De Partij voor Zeeland heeft een eigen app ontwikkeld met daarin de regionale en lokale radiozenders van Zeeland.
Mensen beluisteren de radio steeds meer vanaf een smartphone of tablet en De Partij voor Zeeland maakt het gebruik daarvan nu extra makkelijk.
Het wordt ook gedaan, om het luisteren naar de lokale radiozenders te stimuleren.

Die worden meestal gerund door vrijwilligers en zitten daarmee in de haarvaten van de Zeeuwse samenleving.
De Partij voor Zeeland vindt dat zeer waardevol en wil dat graag ondersteunen.

De app is gratis te downloaden via de App Store van Apple en de Google Play Store.
De naam is Lokale Radio (van Sam van Berlo).
Uiteraard is ook Radio SASFM hiermee te beluisteren en als bonus is een pagina opgenomen met verwijzing naar de website van de PZC.
Dit is met name prettig voor degenen die de eigen app van de PZC niet prettig vinden.
In verkiezingstijd geven de politieke partijen kleine relatiegeschenken weg.
De Partij voor Zeeland meent hier iets mee gevonden te hebben, waar veel Zeeuwen echt plezier aan zullen beleven. Bovendien is het een zeer milieuvriendelijk alternatief voor ballonnen, buttons etc. Er zit muziek in de Partij voor Zeeland!

Voor meer informatie : partijvoorzeeland.nl

Het Grote Zeeuwse Verkiezingsdebat

Op 6 maart wordt het Grote Zeeuwse Verkiezingsdebat
gehouden van 19.30 uur tot 21.00 uur in Theater de Mythe, Bleekveld 1 in Goes. Ontvangst vanaf 18.45 uur. Gelegenheid tot napraten tot 22.00 uur. Aanmelden bij: h.scholten@middelburg.nl. Toegang gratis.

Dit debat rondom de Provinciale Statenverkiezingen is hét moment om aan de kiezers de verschillen tussen de partijen in de provincie Zeeland duidelijk te maken. Thema’s o.a.: woningbouw, vervoer en duurzaamheid.

Bijna alle 14 aan de verkiezingen deelnemende partijen hebben de medewerking van hun lijsttrekkers bevestigd.

De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) werd opgericht in Goes en viert dit verkiezingsjaar haar 90-jarig jubileum. Zij organiseert het debat in samenwerking met de PZC, Provincie Zeeland, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, gemeente Goes en Zeelandtheaters. De gespreksleiders zijn Ernst Jan Rozendaal (PZC) en Paulette de Kraker (ZB).

Afval scheiden op Zeeuws-Vlaamse scholen

Leerlingen van 5 basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen gaan hun afval scheiden op school.

Op vrijdag 22 februari overhandigt wethouder Diana van Damme afvalbakken aan basisschool De Schakel in Vogelwaarde; voor elke groep zijn er vier afvalbakken.
Daarmee ondersteunt de gemeente Hulst het project Afval op School van Rijkswaterstaat.

Vanaf dit schooljaar zijn vijf basisscholen uit Zeeuws-Vlaanderen gestart met het project Afval op School, een initiatief van Rijkswaterstaat.
Het project richt zich op het scheiden van afval en het voorkomen van zwerfafval op en rondom school.
Doel is dat kinderen bewuster worden van het afvalprobleem en dat zij uiteindelijk minder afval produceren en weggooien.

De vijf basisscholen hebben zich vorig jaar na een oproep aangemeld voor dit project. Contracten Natuur&Zo, natuur- en milieueducatie Zeeuws-Vlaanderen, is één van de uitvoeringspartners en geeft de scholen ondersteuning en begeleiding. De scholen hebben met afvalinzamelaar Renewi de contracten voor de afvalinzameling aangepast.
Dit maakt het mogelijk dat de scholen nu drie of vier afvalstromen kunnen scheiden. Basisschool De Schakel heeft er voor gekozen om vier afvalstromen te scheiden: papier, restafval, gft en plastic.

De gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis ondersteunen de scholen bij dit initiatief en vergoeden de afvalbakken voor de scholen.
Wethouder Diana van Damme geeft vrijdag 22 februari de aftrap en overhandigt deze aan de kinderen van De Schakel.
Na de overhandiging gaat ze in gesprek met de kinderen van de bovenbouw over het nut van scheiden van afval én het voorkomen van zwerfafval. Reduceren De volgende stap in het project is het afval van de scholen reduceren tot een minimum.

Daarvoor is een nulmeting gedaan door Renewi. Gedurende het schooljaar monitort Renewi de afvalstromen van de school.
Aan het eind van het project wordt gekeken of de school inderdaad minder afval produceert.
De andere scholen die meedoen aan het project zijn: Sint Antoniusschool (Axel), De Steiger (Terneuzen), Molenbolwerk (IJzendijke) en de Meerstromenschool (Groede).
Het project loopt tot juni dit jaar.

Cursus Omgaan met de digitale overheid en DigiD in ZB| Bibliotheek Vlissingen

Op woensdag 16 januari start de cursus Digisterker in ZB| Bibliotheek Vlissingen. Je leert onder meer hoe je gebruik kunt maken van digitale (overheids)diensten van de gemeente,
het UWV en de Belastingdienst. Deze gratis cursus bestaat uit
4 wekelijkse lessen en vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur in ZB| Bibliotheek Vlissingen, Spuikomweg 7.

Cursusinhoud
De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. Veel mensen weten dat niet of vinden het nog wat moeilijk. Of hoe je een DigiD kunt aanvragen en hoe je DigiD kunt gebruiken. Daarom biedt de Bibliotheek een speciale internetcursus ‘Digisterker: werken met de elektronische overheid’ aan.

Je kunt hier ook je voordeel mee doen bij de jaarlijkse belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen.

Cursusdata en kosten
Cursusdata: 16, 23, 30 januari en 6 februari. De cursus is gratis. Maximaal 6 deelnemers per cursusgroep. Voor aanmelden en meer informatie: www.bibliotheekvlissingen.nl of mail naar cursusvlissingen@dezb.nl.

ZRD hangt AED’s op alle milieustraten in Zeeland

Op alle 13 milieustraten in Zeeland zijn AED apparaten opgehangen. De ZRD hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de veiligheid van haar bezoekers tijdens de openingsuren.

AED’s in Zeeland
Uit een peiling van de Hartstichting bleek onlangs dat er te weinig AED’s (Automatische Externe Defibrillators) in Zeeland zijn. Wekelijks worden ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Op tijd (binnen 6 minuten) reanimeren is de belangrijkste factor in de overlevingskansen. Door de jaren heen zijn die overlevingskansen behoorlijk toegenomen doordat omstanders vaker beginnen met reanimeren en door de inzet van AED’s.

Veiligheid bezoekers
De milieustraten zijn laagdrempelige en druk bezochte locaties. Door op deze locaties een AED op te hangen hoopt de ZRD een bijdrage te leveren aan de veiligheid van haar bezoekers tijdens de openingsuren. Alle milieustraatbeheerders beschikken over een EHBO en BHV diploma en zijn in staat te reanimeren. Met de inzet van een AED apparaat hoopt de ZRD de veiligheid op de milieustraten verder te verhogen.

Driedaagse boekverkoop in ZB Bibliotheek Vlissingen

Op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 november wordt er weer een boekverkoop gehouden in ZB Bibliotheek Vlissingen
aan de Spuikomweg 7 in Vlissingen.

Er zijn op deze dagen diverse afgeschreven boeken te koop. Het gaat om romans, thrillers en informatieve boeken voor volwassenen.
Prijzen
Prijzen boeken: € 1,00 per boek, 7 boeken voor € 5,00 en 15 boeken voor € 10,00.
Openingstijden
De verkoop is elke dag van 10.00 -17.00 uur.

Beeld ‘Het Tij’ nieuwe aanwinst voor Scheldeboulevard

De Scheldeboulevard in Terneuzen is een permanent beeld rijker: ‘Het Tij’ van Wilco van Hoogdalem. Het is door het publiek en een vakjury tot winnaar van de openluchtexpositie ‘Beelden op de Scheldeboulevard’ verkozen. De gemeente heeft het aangekocht in het kader van het project Veerhaven en omgeving. Inmiddels staat het op de geplande locatie in het plantsoen voor brasserie Westbeer.

In totaal deden 25 beelden mee aan de wedstrijd die door de gemeente Terneuzen en Toonbeeld uitgeschreven was. De meeste stemmen van het publiek gingen naar de kunstwerken van Wilco van Hoogdalem, Albert Van Acker met zijn werk ‘MASK’ en Rosalinde van Ingen Schenau met haar werk ‘Rosa’. Het werk van alle drie de genomineerden werd door de jury gewaardeerd als artistiek sterk en kwalitatief buitengewoon hoogwaardig. ‘Het Tij’ van Wilco van Hoogdalem werd uiteindelijk na intensief beraad aangeduid als winnaar.

Perfect op de locatie
De artistieke kracht die het beeld uitstraalt en de relatie met het DNA van Terneuzen (water en haven) waren voor de jury medebepalend om voor dit beeld te kiezen. Een jurylid merkte treffend op: “Het Tij past perfect op de locatie, op steenworp afstand van ons strandje, waar men het effect van het tij kan ervaren.”

De ZRD rijdt op ‘eigen afval’ met Blauwe Diesel

De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD), de inzamelaar van huishoudelijk afval en beheerder van de Zeeuwse milieustraten, zet zich in voor afvalscheiding en het terugdringen van restafval. Sinds september gaat de organisatie nog een stap verder. In Zeeuws-Vlaanderen rijdt het wagenpark van de ZRD op Blauwe Diesel, een duurzame dieselbrandstof waarmee de organisatie haar CO2-footprint fors verlaagt.

Blauwe Diesel
De ZRD heeft bij haar dertien milieustraten een inzamelpunt voor (frituur-)vetten en oliën. Particulieren kunnen dit afval kosteloos inleveren. De afgewerkte plantaardige oliën komen uiteindelijk bij de raffinaderij van het Finse bedrijf Neste, aan de tweede Maasvlakte in Rotterdam, terecht. Hier wordt het afval omgezet tot de fossielvrije dieselbrandstof Blauwe Diesel.

Forse CO2-reductie
De Pooter Olie is de enige leverancier van Blauwe Diesel in Zuidwest Nederland en Vlaanderen. De ZRD tankt met haar huisvuilwagens en personenwagens Blauwe Diesel B50 aan de pomp. Blauwe Diesel B50 is een mix van 50% Blauwe Diesel en 50% conventionele diesel. Hiermee behaalt de ZRD een CO2-reductie van 45% ten opzichte van reguliere diesel. Uitgaande van het huidige verbruik, levert dit voor het jaar 2018 een CO2-besparing van 107.550 kg op. Een bijkomend voordeel is dat ook de uitstoot van roet en fijnstof met 16,5% afneemt.
Van afval naar grondstof
De ZRD neemt het voortouw wat duurzaam ondernemen betreft. Directeur Paul Marinissen kiest bewust voor het verlagen van de CO2-footprint van de organisatie. “Binnen onze bedrijfsvoering zoeken we continu naar mogelijkheden om te verduurzamen. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan het duurzaamheidsbeleid van de Zeeuwse gemeenten. Het rijden op Blauwe Diesel is voor ons een goede manier om CO2 te besparen. Het Rijksbeleid ‘van afval naar grondstof’ geven we concreet vorm”, aldus Marinissen. De ZRD heeft als doel het volledige wagenpark op Blauwe Diesel te laten rijden. De organisatie werkt hiermee toe naar een circulaire economie.

Successen dankzij nieuw afvalbeleid
De ZRD werkt in opdracht van de Zeeuwse gemeenten aan nieuw afvalbeleid. Eén van de speerpunten is het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Naast afvalvermindering boekt de ZRD nu ook resultaat wat CO2-reductie betreft.

BoekStart voorleesochtend in Bibliotheek Sas van Gent

Woensdagochtend 14 november van 10.00-11.00 uur is er een gezellige BoekStartochtend in Bibliotheek Sas van Gent. Het thema van deze workshop, bedoeld voor ouder én kind (in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar), is Jules wil niet slapen.

De kinderen maken kennis met Jules, een grote pop waarmee het thema uitgediept wordt.
Er wordt gebruik gemaakt van grote vertelplaten.
Het verhaal uit het bijbehorende boek wordt op een levendige wijze verteld met gebaren, muziek en met gebruik van bijpassende voorwerpen.
De kinderen worden helemaal meegenomen in het verhaal.
De BoekStartochtend wordt verzorgd door gebarendocente Tabitha Karman, werkzaam bij Kentalis.

Locatie: Bibliotheek Sas van Gent, Oostkant 1
Datum en tijdstip: woensdag 14 november 2018 van 10.00-11.00 uur
Toegang: gratis
Aanmelden via: jeugd@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken.
Via een brief van de gemeente worden ouders met een baby van 3 tot 6 maanden uitgenodigd om kennis te maken met BoekStart en de Bibliotheek door middel van een BoekStartkoffertje.

Stichting Kanaalzone komt met petitie voor E-noses kanaalzone.

Stichting Kanaalzone gewoon schoon wil de balans bewaren tussen leven, werken en wonen in de Kanaalzone.

Daarom is de stichting een petitie begonnen voor E-noses  in de kanaalzone, dit om de luchtkwaliteit in de gaten te kunnen gaan houden in de Kanaalzone, en zodat de industrie en gezond leven hand in hand kunnen blijven gaan.
Dit is dus erg belangrijk dat dit er zo snel mogelijk komt.
En roept dus elke bewoner in de kanaalzone deze petitie te gaan tekenen.

Tekenen?
Ga naar deze link

error: Copyright - © SASFM 2015 - 2018

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

SAS FM maakt gebruik van cookies om uw ervaring te optimaliseren.

Sluiten