College doet voorstel voor nieuwe huisvesting VO

Het Lodewijk College opent in 2028 de deuren van haar nieuwe schoolgebouw aan de Zeldenrustlaan, waar nu ook een groot deel van de leerlingen is gehuisvest. Dit staat in het voorstel dat het College van Burgemeester en Wethouders doet aan de gemeenteraad. De nieuwe onderwijslocatie biedt ruimte aan leerlingen en personeel van de huidige locaties Zeldenrustlaan en De Oude Vaart. Het gemeentebestuur onderzoekt de herbestemming van het gebouw aan de Oude Vaart.

 

Principebesluit

Het college maakt duidelijk dat het gaat om een principebesluit. Het is mogelijk dat er, door stedenbouwkundige ontwikkelingen in Terneuzen, nog nieuwe locaties in beeld komen. De gemeente zal deze dan ook beoordelen.

Wethouder onderwijs Sonja Suij: ‘Met dit besluit geven wij uitvoering aan een eerder aangegane inspanningsverplichting van het gemeentebestuur aan het voortgezet onderwijs. Op basis van een uitgebreide analyse komt de locatie aan de Zeldenrustlaan nu als beste uit de bus. Ik ben blij met het voorstel dat ik nu aan de gemeenteraad kan aanbieden. Het gaat uiteindelijk om een noodzakelijke investering in de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.’

 

Forse investering

Voor deze nieuwbouw is een investering van ruim 44 miljoen euro nodig. Dit bedrag  is gebaseerd op het huidige prijspeil voor nieuwbouw. Het college wil de gemeenteraad in de Kaderbrief 2022 een voorstel doen om deze forse investering financieel mogelijk te maken.

 

Lodewijk College

Het Lodewijk College valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (VOZVL). De heer S. van Nispen, lid van het College van Bestuur VOZVL: ‘Met dit besluit is een eerste grote stap gezet. We zijn heel blij dat het College van Burgemeester en Wethouders duidelijkheid geeft over de toekomstige, nieuwe unilocatie van het Lodewijk College. En dat zij daarvoor ook het benodigde investeringsbedrag reserveert. De unilocatie Zeldenrustlaan is ook de voorkeurslocatie van de school. Hierdoor is een oplossing voor een belangrijk huisvestingsvraagstuk van het Lodewijk College in beeld. Hiermee geeft de gemeente Terneuzen een impuls aan kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs in de regio. Graag gaan wij samen met de gemeente Terneuzen in gesprek over de effecten van dit besluit.’

 

Huisvesting op één locatie

Nieuwe huisvesting op één locatie, een zogenaamde unilocatie, is de beste optie om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Terneuzen de komende jaren te waarborgen. Dit blijkt uit recent onderzoek, dat als bijlage aan het collegevoorstel wordt toegevoegd.

 

De raadscommissie Samenleving behandelt het voorstel op 1 december 2020, op 17 december komt het voorstel in de gemeenteraad.

error: Copyright - © SASFM 2015 - 2020

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

SAS FM maakt gebruik van cookies om uw ervaring te optimaliseren.

Sluiten