Inloopbijeenkomst opknappen oevers Otheense Kreek Terneuzen.

Op woensdag 11 april organiseren waterschap Scheldestromen en de gemeente Terneuzen een tweede inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de oevers van de Otheense Kreek. Dit als vervolg op de eerste bijeenkomst in juli 2017. Omwonenden kunnen tussen 16.30 en 18.00 uur binnenlopen bij restaurant De Kreek aan de Noteneeweg 28 in Terneuzen om de definitieve plannen te bekijken.

Waterschap Scheldestromen voert dit najaar in samenwerking met de gemeente Terneuzen werkzaamheden uit langs de Otheense Kreek. Over een lengte van 1.300 meter worden de oevers opgeknapt en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Om deze nieuwe natuur aan te leggen, verdwijnen op verschillende plekken bomen en struiken.

 


Recreatief knuppelpad

Tijdens de vorige bijeenkomst in juli 2017 kwamen er vragen over de bosschages tussen het fietspad en de kreek ter hoogte van de Berkelstraat. Ook waren er vragen over het natuurpad langs de waterkant. Op deze locatie is echter de meeste plek voor het realiseren van een natuurvriendelijke oever en het waterschap heeft die ruimte nodig om te voldoen aan de eisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarom is het noodzakelijk dat juist op die plek de bosschages moeten verdwijnen. Om tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden en gebruikers wordt door de natuurvriendelijke oever een recreatief knuppelpad aangelegd. Hierbij worden onder meer stapstenen en loop vlonders toegepast.

Aanleiding werkzaamheden

Volgens de wetgeving Kaderrichtlijn Water heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de ecologie van het watersysteem te verbeteren. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt hieraan een bijdrage geleverd. Bij de Otheense Kreek worden deze werkzaamheden gecombineerd met het opknappen van de oevers. Hiermee wordt voorkomen dat het aanliggende fietspad verder verzakt. Aansluitend herstelt de gemeente het fietspad.

Natuurvriendelijke oevers zijn flauwe oevers die zich kenmerken door een geleidelijke overgang tussen land en water. In deze plas/dras omgeving kan de natuur zich beter ontwikkelen. Zowel met de landschappelijke uitstraling van de kreek als de watervoerende functie wordt rekening gehouden.

error: Copyright - © SASFM 2015 - 2018

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

SAS FM maakt gebruik van cookies om uw ervaring te optimaliseren.

Sluiten