Op de bres voor behoud Kraamkamer Zeeuws-Vlaams onderwijs

14 maart 2018 – Op dit moment zijn vertegenwoordigers van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, kinderopvangorganisaties en schoolbesturen van basis- en voorgezet onderwijs op weg naar Den Haag. Daar voeren zij gesprekken met de Ministeries van OCW, BZK en SZW over financiering en/of regelruimte om de weg lek van kinderen naar het onderwijs in Vlaanderen tegen te gaan met het borgen van startgroepen voor peuters van 2 tot 4 jaar (= kraamkamer Zeeuws-Vlaams onderwijs). Ook spreken zij hierover met de Tweede Kamer fracties van de grotere politieke partijen VVD, CDA, D’66, GroenLinks en PvdA. Er is reeds brede steun vanuit de Provincie Zeeland, het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven (VNO-NCW), ROC Scalda en de Hogeschool Zeeland.

Weglek kinderen en aanslag op leefbaarheid
In Zeeuws-Vlaanderen is sprake van een voor Nederland uniek vraagstuk voor de sectoren onderwijs en opvang en, verdergaand, voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de regio. Gemiddeld genomen over de afgelopen jaren gaat namelijk circa 10 tot 12% van alle kinderen tussen 2 en 18 jaar naar onderwijs en opvangvoorzieningen in Vlaanderen.
Dat komt vooral doordat de kinderopvang in België zo goed als gratis is én kinderen al vanaf 2,5 jaar naar een vorm van onderwijs kunnen. Hierdoor lopen de Zeeuws-Vlaamse opvanglocaties en scholen jaarlijks tien miljoen euro aan inkomsten mis. Dat betekent ook dat circa 150 voltijds arbeidsplaatsen ‘onttrokken’ worden aan de regio.

Bewezen succes van de startgroepen
Op initiatief van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, de vijf schoolbesturen en de drie kinderopvangkoepels is al enige jaren geleden actie ondernomen om deze ontwikkeling te keren. Met tijdelijke ondersteuning van het Ministerie van OCW zijn zogenaamde startgroepen gestart in de grensregio. Dit is een thuisnabije voorziening voor peuters van 2 tot 4 jaar. Ze zijn direct gekoppeld aan scholen, waardoor een soepel scharnierpunt is gerealiseerd tussen opvang en school. Ze zijn bovendien financieel aantrekkelijk voor ouders: 5 dagdelen, waarvan slechts 2 betaald en dus 3 gratis.

Er zijn nu 12 startgroepen verdeeld over 9 kernen. Dit zijn circa 260 kinderen. Dat is een toename van de deelname in de opvang van die 9 kernen van 11.8% in 2011 naar 55,4% in 2017. De startgroepen zijn dus een succesvol instrument om kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn te kunnen bieden én de weglek naar België stevig te dempen. Immers, de ervaring leert, kinderen die eenmaal in het Nederlandse stelsel zitten, blijven behouden voor de Nederlandse onderwijssoorten na het basisonderwijs. Het vergroten van de instroom is dus ook de levensader voor het voorgezet onderwijs in de regio en voor delen van het gehele Zeeuwse mbo en hbo. Om deze reden komt ook instroom breed naar voren in het Reddingsplan van de Taskforce voortgezet onderwijs. En zo komt ook een derde van de instroom van de Hogeschool Zeeland uit Zeeuws-Vlaanderen.

Onder druk
De startgroepen bestaan nu dankzij cofinanciering van het basisonderwijs en de kinderopvangkoepels. De gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis dragen indirect bij door het mogelijk maken van brede toegankelijkheid (peuterspeelzalen). De financiële bijdrage vanuit het basisonderwijs (vanuit zogenaamde fusiecompensatie-middelen) is op tijdelijke basis mogelijk gemaakt door de vorige staatssecretaris Dekker. De looptijd van deze regeling is maximaal 6 jaar per startgroep. Voor de eerste startgroep loopt deze af in 2019. Hiermee is het voortbestaan in gevaar en daarmee de instroom voor alle onderwijs in de gehele regio.

Veilig stellen voor de toekomst: met de bus op de bres!
Wat dus nodig is, is een andere financiering én regelruimte voor inzet van reeds bestaande middelen van onder meer gemeenten en schoolbesturen. Hiervoor is inmiddels de steun verkregen van een brede coalitie uit de drie gemeenten, de Provincie, het bedrijfsleven, de opvang en het gehele onderwijs in de regio.

error: Copyright - © SASFM 2015 - 2018

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

SAS FM maakt gebruik van cookies om uw ervaring te optimaliseren.

Sluiten