Van maandag 27 november tot en met vrijdag 1 december worden nieuwe borden. 
(waar onder andere de maximumsnelheid op staat) opgehangen in de Westbuis richting Terneuzen.
De Westerscheldetunnel is dan elke avond van 20.30 tot 21.00 uur volledig afgesloten.

De afsluiting is nodig om tweerichtingsverkeer in te stellen in de Oostbuis richting Borssele, zodat in de andere tunnelbuis de renovatiewerkzaamheden kunnen plaatsvinden.

Vanaf 21.00 tot 3.30 uur open
Verkeer in beide richtingen kan vanaf 21.00 uur weer gebruikmaken van de tunnel. Dit gebeurt met tegengesteld verkeer en een snelheidsbeperking van 70 km per uur.
Dit kan enkele minuten extra reistijd betekenen. Iedere nacht tussen 3.30 en 4.00 uur is de tunnel opnieuw volledig dicht om het tegengestelde verkeer op te heffen.

Renovatie juli 2018 klaar
Begin dit jaar is de renovatie van de techniek in de Westerscheldetunnel begonnen.
De tunnel krijgt onder andere nieuwe camera’s, luidsprekers en intercoms.
Begin juli 2018 moeten de renovatiewerkzaamheden klaar zijn.