Taalvrijwilligers gezocht, wil je graag mensen op weg helpen?

Wil je graag mensen op weg helpen die moeite hebben met lezen & schrijven? Volg dan de training voor taalvrijwilligers!
Deze gratis training is een initiatief van de Stichting Lezen en Schrijven in samenwerking met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Aan-Z, Porthos, Hulst voor Elkaar en Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.

Als taalvrijwilliger zet je je in om anderen te helpen met het verbeteren van een of meerdere basisvaardigheden als lezen en schrijven.
Je leert bijvoorbeeld aan een deelnemer hoe je e-mails schrijft, een bijsluiter leest of een sollicitatiegesprek voert.
Het vrijwilligerswerk vindt vaak plaats bij jou in de buurt.
Dit kan op verschillende manieren.
Je begeleidt bijvoorbeeld een deelnemer een-op-een of geeft samen met een docent les aan een groepje.

De training
Voordat je aan de slag gaat als taalvrijwilliger volg je een korte en leuke training waarin je leert hoe je dit doet.
Tijdens de basistraining krijg je informatie over de doelgroep en hoe volwassenen leren.
Je leert vooral hoe je laaggeletterden begeleidt bij het leren lezen en schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer.
Je oefent bijvoorbeeld met het voorbereiden van een bijeenkomst voor de deelnemer(s). Ook maak je kennis met geschikt lesmateriaal en een startpakket. De training bestaat uit vier delen en wordt ‘s avonds gegeven.

Meld je aan!
Wil je ook taalvrijwilliger worden en de basistraining volgen? Momenteel zijn twee trainingen gepland:

  • 7, 14, 21 en 28 nov. 2017 in Bibliotheek Terneuzen, Oostkant 1, 4531 HA Terneuzen.
  • 16, 23 en 30 jan. en 6 febr. 2018 in Hulst. De locatie is op dit moment nog niet bekend.

De trainingen vinden allen plaats op dinsdagavond van 19:00 – 22:00 uur. Maximaal aantal is 18 personen per training. Indien dit aantal bereikt is, dan kom je op een wachtlijst te staan. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Aanmelden via www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl

CoderDojo in Terneuzen

Ben jij tussen de 7 en 12 jaar. En wil je leren programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, programma’s maken of games bouwen?
Doe dan gratis mee aan de CoderDojo!

CoderDojo is een niet commercieel wereldwijd initiatief voor kinderen die het leuk vinden met computers te experimenteren. In heel Nederland worden CoderDojo bijeenkomsten georganiseerd.
In Zeeland staat CoderDojo nog in de kinderschoenen.

SMZ Training en Support en de Stichting ZIGZAG hebben het initiatief genomen CoderDojo meer bekendheid te geven in Zeeland.

Op zaterdag 7 oktober 2017 wordt in samenwerking met Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen een CoderDojo-ochtend georganiseerd voor basisschoolleerlingen tussen de 7-12 jaar.
De start is precies om 10:00 uur en het duurt tot ongeveer 12.30 uur.
Meld je gratis aan via de website van de Bibliotheek.

Eigen laptop meenemen
Heb je nog nooit geprogrammeerd?
Geen probleem wij gaan je helpen.
Heb je al vaker geprogrammeerd.
Geen probleem wij hebben een uitdaging voor je!

Tijdens een CoderDojo ontmoeten kinderen met dezelfde interesses elkaar.
Onderling delen ze kennis met elkaar en maken ze nieuwe dingen op hun eigen laptop.
Die moet dus wel meenemen worden!
Als je met Minecraft aan de gang wil, neem dan de inloggegevens van Minecraft mee!

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen: www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl

Actie Rode Kruis ‘Nederland helpt Sint-Maarten’ tijdens kermis Terneuzen mét Piet Paulusma

vrijdag 15 september, is de Nationale Actiedag van het Rode Kruis voor de slachtoffers van orkaan Irma.
De collectanten van het Rode Kruis Zeeuws-Vlaanderen collecteren vanaf 17.00 uur tijdens de kermis in het centrum van Terneuzen.

De kermis wordt morgenmiddag om 16.00 uur geopend en duurt tot en met zondag 24 september.
Piet Paulusma live!
Vanaf omstreeks 17.30 uur presenteert Piet Paulusma het weer voor het SBS6-programma Piets Weer vanaf de kermis in Terneuzen! 

Kom je ook even kijken?
Café Du Commerce op de Markt in Terneuzen doet ook mee met deze actiedag.

Alle fooien van die dag worden overgemaakt naar Giro 5125!

Ook doneren?
Geef morgen aan de collectanten van het Rode Kruis of geef via Giro 5125
(doneren kan ook via rekeningnummer IBAN NL02 INGB 0000 0051 25).

Bron : Gemeente Terneuzen

20 september uitkomsten van de enquête ‘In je sas in Sas’

Alle inwoners van Sas van Gent zijn op woensdagavond 20 september van harte welkom in de Cargill-zaal van de Statie. We willen die avond de uitkomsten van de enquête ‘In je sas in Sas’ doornemen.Ook gaan we gezamenlijk het vervolg uitstippelen.
We starten om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Iedereen is van harte welkom.
Graag aanmelden via een e-mail :
projectleider Maarten Molenaar: m.molenaar@terneuzen.nl

 

Er raast een storm over Zeeland met op sommige plekken zelfs windkracht negen tot tien.

De zomer moet helaas plaatsmaken voor herfstweer.
Er raast een storm over Zeeland met op sommige plekken zelfs windkracht negen tot tien.
Vanwege de zware windstoten heeft het KNMI inmiddels ook code oranje afgegeven voor Zeeland.

– Ben je buiten? Dan loop je het risico geraakt te worden door losvliegende voorwerpen, zoals takken van bomen die afbreken of zelfs dakpannen die van daken geblazen worden.

Let dus goed op als je naar buiten gaat.

– Ben je onderweg met de auto? Wees dan extra voorzichtig als je met een aanhanger, caravan of vrachtwagen rijdt.
Wegen langs de kust waar de wind vrij spel heeft, zoals op de Oosterscheldekering of de Zeelandbrug, kun je het beste vermijden.

Wil je weten wat je nog meer kunt doen tijdens een storm?
Kijk dan op www.zeelandveilig.nl/wat-kan-er-gebeuren/extreem-weer.

Bron: zeelandveilig

Aanstaande vrijdag start de kermis in Terneuzen

Gratis parkeren en tolvrije zaterdag 9 september

Zaterdag 9 september parkeert u een hele dag gratis bovengronds in het centrum van Terneuzen.
Het is dan ook tolvrije zaterdag, wat betekent dat u die dag gratis door de Westerscheldetunnel kunt.

Gratis parkeren is mogelijk op alle betaalde, bovengrondse parkeerplaatsen.
Het geldt niet in de parkeergarages Oostkolk, Theaterplein en Schuttershof en op plaatsen voor vergunninghouders.

Tolvrije zaterdagen
Dit jaar zijn er nog twee tolvrije zaterdagen, namelijk op 28 oktober en 25 november.
Ook dan kunt u gratis bovengronds parkeren in het centrum van Terneuzen.

Afsluiting deel van Tractaatweg (N62) en Spuikreekweg

Vanaf september starten we met het bouwen om de verdubbeling van de Tractaatweg te realiseren. De eerste werkzaamheden bestaan uit het slopen van het huidige viaduct van de Spuikreekweg over de Tractaatweg heen.

De Tractaatweg is hierdoor van vrijdag 1 september vanaf 19.00 uur tot maandagochtend 4 september 5.00 uur voor een deel dicht. Het gaat om het wegdeel tussen de kruising Koeischorre (komend vanuit Terneuzen net uit de Sluiskiltunnel) en kruising Axelse Sassing in beide richtingen. De kruisingen zelf zijn tijdens de afsluiting gewoon beschikbaar voor verkeer.
Mocht je dit weekend over de Tractaatweg richting Terneuzen of Zelzate moeten, volg dan de gele borden.

 

Waarom slopen?
Het bestaande viaduct is niet lang genoeg voor de toekomstige 2 x 2 rijstroken. Daarom wordt het huidige viaduct gesloopt.
Vanwege het bouwen van het nieuwe viaduct is de Spuikreekweg vanaf 1 september dicht voor al het verkeer. Planning is dat het nieuwe viaduct half februari volgend jaar gereed is en open is voor het verkeer.

Op zaterdag 26 augustus lees je ook over de werkzaamheden in de PZC en BN de Stem (advertentie).

Voor meer informatie lees je op de website: http://www.tractaatweg.nl/afsluiting-tractaatweg-spuikreek…/

4e Grote Kermisvlaai bakwedstrijd in Sas van Gent!!

De Sasse kermis (zat 2 t/m di 5 sept) komt er weer aan en dat betekent kermisvlaaien bakken!!!!!
Evenals vorig jaar zal er ook dit jaar weer worden gestreden om de titel: Wie bakt de lekkerste Sasse kermisvlaai?

Op zondag 3 september a.s. is de grote dag dat de kermisvlaai ter beoordeling wordt gekeurd.
De wedstrijd wordt evenals vorig jaar georganiseerd door Robin Claerhoudt i.s.m. Iris Aarnoudse en Café de Reseda uit Sas van Gent.
Na het geweldige succes van afgelopen drie jaar waarbij we telkens vele inschrijvingen, dus vlaaien, ter beoordeling kregen voorgeschoteld, verwachten we ook dit jaar wederom volop inschrijvingen.
Deze wedstrijd is opengesteld voor iedere hobbybakker/ster die meent als beste de welbekende bruine kermisvlaai te kunnen bakken.

De geschiedenis van het vlaaien bakken tijdens feestdagen (kermis) dateert uit de tijd van Pieter Bruegel de Oude(1529-1569), een welbekend schilder.
Op zijn werken “Nederlandse Spreekwoorden (1559)” en “Boerenbruiloft (1569)” staan al schotels met pap (vlaaien) afgebeeld.

Het is een traditie die deels in Zuidwest Nederland en in Vlaanderen nog steeds stand houd, en waarbij de recepten vaak al een hele geschiedenis achter de rug hebben. Iedere familie vindt dan ook hun vlaai vaak het lekkerst.

Wij nodigen daarom iedereen uit, die graag “vlaai” bakt en zijn/haar kunsten wil laten beoordelen door een professionele jury om mee te doen aan deze bakwedstrijd.

Inschrijven voor de wedstrijd kan in de week van maandag 21 aug. t/m zaterdag 2 sept a.s. door het formulier dat u krijgt bij inschrijving in te vullen en betaling van € 3,00 deelnamekosten.
Samen met uw inschrijving ontvangt u 2 aluminium bakvormen om uw vlaaien in te bakken.
Eén van de twee gebakken vlaaien levert u, ter beoordeling voor de wedstrijd, in op zondag 3 september tussen 10.00 en 11.30 uur in Café de Reseda aan de Noordweststraat te Sas van Gent.
Omstreeks 15.00 uur vindt hier de prijsuitreiking plaats.
De jury, bestaande uit 3 (professionele) bakkers en 2 culinaire hobbyisten, zullen de ingeleverde vlaaien beoordelen op o.a. bakaard, kleur, smaak, geur en consistentie.

Inschrijven kan op de volgende adressen:
– Café De Reseda, Noordweststraat 11 te Sas van Gent
– Iris Aarnoudse, Oostdam 46 te Sas van Gent
– Robin Claerhoudt, Keizer Karelplein 10 te Sas van gent

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met
Robin Claerhoudt via claerhoudt@zeelandnet.nl

Verkeershinder sluizencomplex van zaterdag 19 augustus tot en met vrijdag 1 september

Bij het sluizencomplex in Terneuzen is van zaterdag 19 augustus tot en met vrijdag 1 september verkeershinder.
Rijkswaterstaat voert dan werkzaamheden uit aan de noordbrug van de Oost sluis.
Tijdens deze werkzaamheden staat deze brug omhoog.
Op momenten dat de andere brug van de Oost sluis ook omhoog staat, kan het wegverkeer niet meer passeren.
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers daarom met klem om het sluizencomplex te mijden tijdens de uitvoeringsperiode en stelt daarom en omleiding in via de Sluiskil tunnel en/of de Sluiskil brug.
Deze wordt met borden aangegeven.
Voor (brom-)fietsers en voetgangers geldt dat ze even moeten wachten wanneer beide bruggen omhoog staan.
De vertraging bedraagt voor hen dan 10-15 minuten.
Er zijn overdag verkeersregelaars aanwezig om het verkeer vlot en veilig te laten doorstromen.
Op werkdagen gelden er bloktijden: van 7.30 tot 8.00 uur en van 16.45 tot 17.15 uur.
Het wegverkeer kan dan ongehinderd passeren. Om drukte en vertraging op het sluizencomplex te voorkomen, is het voor gemotoriseerd verkeer echter raadzaam ook tijdens de bloktijden te kiezen voor de omleidingsroute via de Sluiskil tunnel en/of Sluiskil brug.

Heeft u vragen over de werkzaamheden of een klacht? Neem dan contact op met Rijkswaterstaat via 0800-8002.

error: Copyright - © SASFM 2015 - 2018

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

SAS FM maakt gebruik van cookies om uw ervaring te optimaliseren.

Sluiten