All posts by Redactie

Middelburg een bijeenkomst met B.A.C.A., een psycholoog en een ervaringsdeskundige.

Op vrijdag 20 april was er in Middelburg een bijeenkomst met B.A.C.A., een psycholoog en een ervaringsdeskundige.
We hadden 4 aanmeldingen voor de middag en 3 voor de avond. In de ochtend belde er iemand om van de middag naar de avond programma gezet te worden.

Toen het tijd was en zulk mooi weer is er in de middag niemand geweest en ook niet afgemeld.
Uiteindelijk zijn de psycholoog en de ervaringsdeskundige naar huis vertrokken.
Wij zijn om 17 uur gaan eten en om 1730 was de persoon die had gebeld aangeschoven bij ons etentje.

Waardoor ze ons op een gezellige manier leerde kennen.
Toen de bijeenkomst begon hebben we nog gewacht maar ook daar geen afmeldingen dus de mevrouw had een prive bijeenkomst.

B.A.C.A. vertelde wat hun doen. Hoe ze dit doen. Hoe de structuur in elkaar zit, dat ze (B.A.C.A.) wereldwijd bestaan. Wat ze doen waar ze mee naar toe gaan en dat ze vooral geen motorclub zijn.
Ook geen hulpverlener en wegens privacy weten de kinderen alleen de roadname en de bikers ook alleen de de roadnaam van de kinderen. Ook weten ze niet wat er gebeurd is met het kind.

De kinderen beslissen altijd. Geef ik hand knuffel of zeg ik alleen hoi. Met de level 1 ride idem. Wat eten we, wat wil het kind, 2 motoren of juist heel veel.Dan worden ze in de familie opgenomen. Je kan tot je 18e opgenomen worden. Daarna niet meer. Wel is het zo dat je altijd een B.A.C.A. kind blijft ook na je 18e.

 

 

 

Op 30 augustus en 23 november zijn er nog 2 bijeenkomsten. De eerste in arnhem de 2e in terneuzen. Flyers worden nog verspreid tzt. Ook komt er nog een bijeenkomst in Rotterdam na de zomer. Die datum is nog niet bekend.

Wilt u ook een bijeenkomst neem dan gerust contact op met Mariska Doornekamp. 06 169 45 023 of mariskadoornekamp@gmail.com

 

Hemelvaartsdag – uitnodiging 10e Provenement in Axel

Hemelvaartsdag is in Axel ook Provenementdag en valt dit jaar op donderdag 10 mei .
Het thema is dit jaar Provenement 10 jaar Verbinding. We beleven immers het 10e Provenement.

Verbinding staat dit jaar in de PKN Axel centraal, verbinding met elkaar, maar zeker ook met de wereld om ons heen.
Zo heeft bijvoorbeeld een Eritrees gezin toegezegd een heerlijk Afrikaans gerechtje voor u te maken ! Zoals altijd staat de tweede hands boekenbeurs weer op het programma, extra uitgebreid zelfs.
De kerktoren kan weer beklommen worden en heel belangrijk blijven natuurlijk de internationale hapjes en door de vele vrijwilligers gebakken taarten, aangeboden op een gezellig marktje met terras.
De doelen voor de opbrengst die we dit jaar op het oog hebben zijn de zorgboerderijen van de “Stichting Vrienden van zorgboerderij Binnenste Buiten”  en voor de verbouwing van de vergaderzaal, de keuken en toiletgroep van de kerk.

De PKN Axel nodigt u van harte uit om het Provenement te bezoeken en voor een heel leuke prijs een kop koffie met taart en of een hapje en een ander drankje te komen nuttigen.
Ook voor de kinderen wordt gezorgd. Mensen van Binnenste Buiten zullen aanwezig zijn met dieren en er is een springkussen ! Het Provenement is tegelijkertijd met het Oldtimerfestival, zodat u na ( of voor ) het bewonderen van al dat moois op wielen even kunt verpozen en de kinderen zich laten uitleven.
Het Provenement vindt plaats in en naast de PKN kerk hoek Koestraat/Kerkdreef /Oosterstraat in Axel.

De toegang is gratis !    

Inloopbijeenkomst opknappen oevers Otheense Kreek Terneuzen.

Op woensdag 11 april organiseren waterschap Scheldestromen en de gemeente Terneuzen een tweede inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de oevers van de Otheense Kreek. Dit als vervolg op de eerste bijeenkomst in juli 2017. Omwonenden kunnen tussen 16.30 en 18.00 uur binnenlopen bij restaurant De Kreek aan de Noteneeweg 28 in Terneuzen om de definitieve plannen te bekijken.

Waterschap Scheldestromen voert dit najaar in samenwerking met de gemeente Terneuzen werkzaamheden uit langs de Otheense Kreek. Over een lengte van 1.300 meter worden de oevers opgeknapt en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Om deze nieuwe natuur aan te leggen, verdwijnen op verschillende plekken bomen en struiken.

 


Recreatief knuppelpad

Tijdens de vorige bijeenkomst in juli 2017 kwamen er vragen over de bosschages tussen het fietspad en de kreek ter hoogte van de Berkelstraat. Ook waren er vragen over het natuurpad langs de waterkant. Op deze locatie is echter de meeste plek voor het realiseren van een natuurvriendelijke oever en het waterschap heeft die ruimte nodig om te voldoen aan de eisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarom is het noodzakelijk dat juist op die plek de bosschages moeten verdwijnen. Om tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden en gebruikers wordt door de natuurvriendelijke oever een recreatief knuppelpad aangelegd. Hierbij worden onder meer stapstenen en loop vlonders toegepast.

Aanleiding werkzaamheden

Volgens de wetgeving Kaderrichtlijn Water heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de ecologie van het watersysteem te verbeteren. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt hieraan een bijdrage geleverd. Bij de Otheense Kreek worden deze werkzaamheden gecombineerd met het opknappen van de oevers. Hiermee wordt voorkomen dat het aanliggende fietspad verder verzakt. Aansluitend herstelt de gemeente het fietspad.

Natuurvriendelijke oevers zijn flauwe oevers die zich kenmerken door een geleidelijke overgang tussen land en water. In deze plas/dras omgeving kan de natuur zich beter ontwikkelen. Zowel met de landschappelijke uitstraling van de kreek als de watervoerende functie wordt rekening gehouden.

Gratis compost op de milieustraten – Nationale Compostdag 17 maart 2018

Op zaterdag 17 maart 2018 doen alle milieustraten in Zeeland weer mee aan de Nationale Compostdag. Op deze dag kan iedere bezoeker van de milieustraat één gratis zak compost ontvangen.  

Wat is compost?
Compost wordt gemaakt van groente- fruit en tuinafval (gft). Het is een donkerbruin tot zwart, kruimelig en droog kwaliteitsproduct, wat kan worden toegepast in de tuin of in de landbouw als bodemverbeteraar. Compost wordt gemaakt van het gescheiden ingezamelde organische afval, zoals het gft-afval. Plantaardige resten, etensresten, groenteresten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren en snoeihout worden door micro-organismen bijna tot humus afgebroken.

Waarom gft-inzameling

In Zeeland bevat het restafval nog bijna 40% groente-, fruit en tuinafval (gft). Dit gft-afval hoort niet in de restafvalcontainer thuis, maar in de gft-container. Composteren van gft-afval is een milieuvriendelijke en relatief goedkope manier van afvalverwerking. Composteren is minder duur dan verbranden van restafval. Het bespaart dus geld en is goed voor het milieu.

Composteringsproces
Het in Zeeland ingezamelde gft-afval wordt naar de composteringsinstallatie in Nieuwdorp gebracht. In 6-8 weken tijd wordt dit gft-afval omgezet in kwaliteitscompost. Het eindproduct bevat veel organische stof en kan worden gebruikt als bodemverbeteraar. Het verbetert de bodemstructuur, waardoor planten beter kunnen groeien. Bovendien legt compost CO2 vast in de bodem.

Dank voor uw bijdrage

Door deel te nemen aan de Landelijke Compostdag willen de Zeeuwse gemeenten hun inwoners bedanken voor het goed gescheiden aanbieden van hun gft afval. Iedere bezoeker van de milieustraat kan op deze dag gratis een zak compost meenemen. Op deze manier kunnen Zeeuwse burgers hun eigen afval weer opnieuw gebruiken in de tuin. Let op: deze actie geldt zolang de voorraad strekt en op=op.

Op de bres voor behoud Kraamkamer Zeeuws-Vlaams onderwijs

14 maart 2018 – Op dit moment zijn vertegenwoordigers van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, kinderopvangorganisaties en schoolbesturen van basis- en voorgezet onderwijs op weg naar Den Haag. Daar voeren zij gesprekken met de Ministeries van OCW, BZK en SZW over financiering en/of regelruimte om de weg lek van kinderen naar het onderwijs in Vlaanderen tegen te gaan met het borgen van startgroepen voor peuters van 2 tot 4 jaar (= kraamkamer Zeeuws-Vlaams onderwijs). Ook spreken zij hierover met de Tweede Kamer fracties van de grotere politieke partijen VVD, CDA, D’66, GroenLinks en PvdA. Er is reeds brede steun vanuit de Provincie Zeeland, het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven (VNO-NCW), ROC Scalda en de Hogeschool Zeeland.

Weglek kinderen en aanslag op leefbaarheid
In Zeeuws-Vlaanderen is sprake van een voor Nederland uniek vraagstuk voor de sectoren onderwijs en opvang en, verdergaand, voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de regio. Gemiddeld genomen over de afgelopen jaren gaat namelijk circa 10 tot 12% van alle kinderen tussen 2 en 18 jaar naar onderwijs en opvangvoorzieningen in Vlaanderen.
Dat komt vooral doordat de kinderopvang in België zo goed als gratis is én kinderen al vanaf 2,5 jaar naar een vorm van onderwijs kunnen. Hierdoor lopen de Zeeuws-Vlaamse opvanglocaties en scholen jaarlijks tien miljoen euro aan inkomsten mis. Dat betekent ook dat circa 150 voltijds arbeidsplaatsen ‘onttrokken’ worden aan de regio.

Bewezen succes van de startgroepen
Op initiatief van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, de vijf schoolbesturen en de drie kinderopvangkoepels is al enige jaren geleden actie ondernomen om deze ontwikkeling te keren. Met tijdelijke ondersteuning van het Ministerie van OCW zijn zogenaamde startgroepen gestart in de grensregio. Dit is een thuisnabije voorziening voor peuters van 2 tot 4 jaar. Ze zijn direct gekoppeld aan scholen, waardoor een soepel scharnierpunt is gerealiseerd tussen opvang en school. Ze zijn bovendien financieel aantrekkelijk voor ouders: 5 dagdelen, waarvan slechts 2 betaald en dus 3 gratis.

Er zijn nu 12 startgroepen verdeeld over 9 kernen. Dit zijn circa 260 kinderen. Dat is een toename van de deelname in de opvang van die 9 kernen van 11.8% in 2011 naar 55,4% in 2017. De startgroepen zijn dus een succesvol instrument om kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn te kunnen bieden én de weglek naar België stevig te dempen. Immers, de ervaring leert, kinderen die eenmaal in het Nederlandse stelsel zitten, blijven behouden voor de Nederlandse onderwijssoorten na het basisonderwijs. Het vergroten van de instroom is dus ook de levensader voor het voorgezet onderwijs in de regio en voor delen van het gehele Zeeuwse mbo en hbo. Om deze reden komt ook instroom breed naar voren in het Reddingsplan van de Taskforce voortgezet onderwijs. En zo komt ook een derde van de instroom van de Hogeschool Zeeland uit Zeeuws-Vlaanderen.

Onder druk
De startgroepen bestaan nu dankzij cofinanciering van het basisonderwijs en de kinderopvangkoepels. De gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis dragen indirect bij door het mogelijk maken van brede toegankelijkheid (peuterspeelzalen). De financiële bijdrage vanuit het basisonderwijs (vanuit zogenaamde fusiecompensatie-middelen) is op tijdelijke basis mogelijk gemaakt door de vorige staatssecretaris Dekker. De looptijd van deze regeling is maximaal 6 jaar per startgroep. Voor de eerste startgroep loopt deze af in 2019. Hiermee is het voortbestaan in gevaar en daarmee de instroom voor alle onderwijs in de gehele regio.

Veilig stellen voor de toekomst: met de bus op de bres!
Wat dus nodig is, is een andere financiering én regelruimte voor inzet van reeds bestaande middelen van onder meer gemeenten en schoolbesturen. Hiervoor is inmiddels de steun verkregen van een brede coalitie uit de drie gemeenten, de Provincie, het bedrijfsleven, de opvang en het gehele onderwijs in de regio.

Gratis vertelmiddag in MFC De Statie in Sas van Gent

Elk jaar op 20 maart laten vertellers uit de hele wereld hun verhalen horen. Dit jaar ook in Sas van Gent.

In Sas van Gent komen vertellers van vertelcollectief De Vertelvalies langs: Christianne Buijs, Eriek Verbeecke en Raymond Wauters.
De middag begint om 14:00 uur, in MFC De Statie in Sas van Gent. Ellen Shae en James Denton verzorgen de muzikale omlijsting.
Aanmelden mag via: sasvangent@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl
Het thema van wereldverteldag 2018 is: ‘Wat is wijsheid?’

Loop gezellig binnen en luister naar grappige, inspirerende en uiteraard dwaze dan wel wijze verhalen. Dit is een gratis activiteit. De organisatie is in handen van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, SCEZ en De Vertelvalies.
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl.

Vuilniszak met ongesorteerd afval niet meer welkom op de Zeeuwse milieustraten

De vuilniszak met ongesorteerd afval mag niet meer worden afgeleverd op de milieustraat.
Dat geldt voor alle 13 milieustraten in Zeeland.

De grijze vuilniszak hoort in de grijze afvalcontainer of in de verzamelcontainer in de wijk.
Hiermee ondersteunt de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) het gemeentelijk beleid voor afvalscheiding.
De ZRD is exploitant van de Zeeuwse milieustraten en zal in opdracht van de Zeeuwse gemeenten strenger toezien op de naleving van deze acceptatievoorwaarde.
Veel Zeeuwse gemeenten hebben hun afvalbeleid aangepast en streven naar betere afvalscheiding.
Daar hoort afvalscheiding op de milieustraten ook bij.
 

Vermindering restafval
De Zeeuwse gemeenten streven naar vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Nu wordt nog ongeveer 250 kilogram restafval per inwoner per jaar weggegooid. Bedoeling is dat dit afneemt tot nog slechts 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020. Om dat te bereiken is betere afvalscheiding noodzakelijk.

Recycleerbare stoffen
In het restafval zitten nu nog veel herbruikbare of recycleerbare stoffen. Van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en voedselresten wordt bijvoorbeeld kwaliteitscompost gemaakt. Oud papier en karton, plastic verpakkingsafval, drankenkartons, glas en textiel worden hergebruikt. Deze afvalstromen kunnen in de meeste gemeenten gescheiden worden ingeleverd of worden aan huis opgehaald. Restafval wordt verbrand. Verbranden van her te gebruiken materialen betekent vermindering van beschikbare grondstoffen en onnodige verbrandingskosten.

Afvalscheiding
Alleen wat na afvalscheiding overblijft mag via de grijze afvalcontainer worden aangeboden bij de huis-aan-huis inzameling die in iedere gemeente plaatsvindt. In sommige Zeeuwse gemeenten wordt een tarief gevraagd per keer dat de afvalcontainer wordt leeggemaakt. In andere gemeenten is het aantal keren dat restafval aan huis wordt opgehaald beperkt tot éénmaal per 4 weken. In sommige gemeenten kunnen burgers hun restafval wegbrengen naar boven- of ondergrondse verzamelcontainers in de wijk. Inwoners worden zo gestimuleerd om aan de slag te gaan met afvalscheiding. Dit gemeentelijk beleid wordt nu ondersteund door ook op de milieustraten strenger toe te zien op het gescheiden aanleveren van huishoudelijk afval.  

Huishoudelijk afval scheiden
In de acceptatievoorwaarden van de Zeeuwse milieustraten is opgenomen dat huishoudelijk afval gescheiden moet worden aangeleverd. Tot nu toe werden vuilniszakken soms ook geaccepteerd bij het brandbaar restafval. Dat is vanaf heden niet meer toegestaan.

Marian Mudder over Sofasessies

Marian Mudder spreekt 7 maart over haar boek Sofasessies in Bibliotheek Terneuzen.
Sofasessies is een scherp, grappig en openhartig boek,dat een persoonlijke inkijk biedt in een kwart eeuw Nederlandse psychologische hulpverlening. 


Het is een kruising tussen een memoir en een zelfhulpboek. 
Marian Mudder is schrijfster, actrice en personal coach.
Eerder schreef ze onder andere Geluksblind en Opium.
Als actrice is ze bekend van o.a. de serie Baantjer.

Op haar achtentwintigste ging Marian Mudder voor het eerst in therapie voor haar angsten en depressies.
Het was intensief: twee weken geblinddoekt op een sofa. Maar het hielp niet, ze kreeg er nieuwe problemen bij.
Er volgde een lange zoektocht naar de juiste therapeut – regulier en alternatief, van nlp tot rebirthing –, workshops en zelfhulpboeken.

Na veel psychologische omzwervingen kwam ze op het spoor van wat haar wél heeft geholpen.

 

 

Waar en wanneer

  • Plaats: Bibliotheek Terneuzen
  • Datum: woensdag 7 maart
  • Aanvang: 14:00 uur
  • Prijs: € 3,50 voor Bibliotheekleden, niet-leden € 5,-, inclusief koffie/thee.
  • Aanmelden: www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl

Handtekeningen onder ‘De Kampanje’

Het ambitieuze plan ‘De Kampanje’ op de kop van de Noordstraat in Terneuzen wordt gerealiseerd door Makerlaardij Vermeulen en Aannemingsbedrijf Van der Poel (samen Ontwikkelcombinatie Kop van de Noordstraat B.V.)
Op vrijdag 2 februari tekenen de betrokken partijen de overeenkomsten voor de realisatie van het project en de koop van de gronden.

Aansprekend gebouw
Het aansprekende gebouw bevat 26 appartementen, horecaruimte en huisvesting van de bibliotheek. Het gebouw symboliseert het verhoogd achtergedeelte van een schip waarvan het bovengelegen achterdek, ook wel ‘kampanjedek’, dienst deed als uitkijk- en commandopost.

Start tweede kwartaal 2019
In juli 2017 zijn de plannen voor het nieuwbouwplan De Kampanje goedgekeurd door de gemeenteraad van Terneuzen. De gemeente Terneuzen zorgt voor de inrichting van het omliggende openbaar gebied. Zo is er een kwalitatief hoogwaardig plein voorzien als entree tot de Noordstraat. Clavis en de gemeente Terneuzen verkopen daarnaast de gronden aan de ontwikkelaars voor de realisatie van het project. Als alle procedures voorspoedig verlopen kan in het tweede kwartaal van 2019 gestart worden met de bouw.

Kunstenaar Hannes Verhoeven krijgt opdracht voor beeld Frank Koulen.

Beeldend kunstenaar Hannes Verhoeven (1984) uit het Brabantse Esbeek heeft de opdracht gekregen om het beeld van Frank Koulen te maken. Zijn ontwerp werd donderdagavond tijdens een bijeenkomst in Porgy en Bess gekozen door een jury, bestaande uit Patrick Koulen, Thom Schaar van het Centrum voor Beeldende Kunst in Middelburg, cultuurwethouder Frank Deij, cultuurambtenaar Heleen van Espen en bestuursleden van Porgy en Bess Maja Lemmen en Ron Barbé.

Er waren in totaal drie inzendingen, uit Amsterdam, Zeeuws-Vlaanderen en Esbeek. Cultuurwethouder Frank Deij: “Het is een eensgezinde keus geweest, waarbij we zeker ook ons hart hebben laten spreken. De kunstenaar heeft precies aangevoeld hoe hij de nagedachtenis van Frank Koulen en de betekenis van Frank voor de stad levend kan houden. Het beeld straalt vrolijkheid, ambiance en gastvrijheid uit. Frank neemt met een opgewekte zwaai zijn hoed af en groet daarmee zijn gasten.
Ook zijn bekende uitgestoken hand is aanwezig, wijzend naar zijn Porgy en Bess. Chapeau.”

Beweging in de stad
Met name de symboliek van de gastvrijheid is voor de gemeente belangrijk. “We willen dat het beeld van Frank de gastvrijheid van de stad uitstraalt en tegelijk ook de dynamiek van de stad: stelt Frank Deij. Vandaar ook de lopende houding van de figuur, het is net alsof Frank op je afkomt. Beweging in de stad. Frank zei ooit: “We bouwen hier huizen, sluizen en fabrieken. Maar wanneer bouwen we nu eens aan de mensen.” Dat was in de roerige jaren zestig.

Bouwen aan mensen
“Ook in deze tijd wordt er volop geïnvesteerd in Terneuzen”, stelt Frank Deij. “We bouwen weer huizen en we bouwen zelfs een nieuwe sluis. Met dit beeld bouwen we nu ook aan mensen. Want dit beeld van Frank Koulen maakt deel uit van een groter geheel. Het moet het vertrek- en eindpunt zijn van een route door de binnenstad naar het sluizencomplex. Daar zijn we van plan om het beeld ‘De Ballerina van de Zeeman’ van de Gentse kunstenaar Walter de Buck te plaatsen. Walter en Frank waren vrienden van elkaar. Beiden hebben in hun eigen stad een mooie erfenis nagelaten. Walter de Buck in Gent het cultuurcafe ’t Trefpunt en de nieuwe Gentse Feesten. Frank Koulen is de grondlegger van Porgy en Bess en heeft de basis gelegd voor het jazzfestival.”

Route
“Met het samengaan van de havenschappen van Gent en Zeeland hebben we de economische verbinding met Gent verstevigd, dat gebeurt nu ook op cultureel gebied”, stelt Frank. “Het is de bedoeling om op de route tussen de twee beelden wisselende openlucht exposities te houden. Daarin willen we vooral de mensen die wonen en werken in de stad een plek geven. Het eerste initiatief is een foto-expositie over onze eigen medewerkers die werken in de openbare ruimte en onze stad schoonhouden. Kortom, geheel in lijn met het gedachtegoed van Frank bouwen we op deze manier aan mensen. Met het beeld van Frank Koulen en de wisselexpositie is het drieluik wat we voor ogen hebben bijna compleet.”

Voor voormalig stadhuis
De kunstenaar heeft ongeveer zes maanden nodig om het beeld van Frank Koulen, dat in brons wordt gegoten af te maken. Het beeld krijgt een plekje voor het voormalige stadhuis in de Noordstraat. Met de opdracht is een bedrag van ruim 20.000 euro gemoeid. De ene helft van het bedrag, plus het plaatsen van het beeld, neemt de gemeente Terneuzen voor haar rekening. De andere helft van het bedrag is opgebracht via crowdfunding door vrijwilligers en sympathisanten van Porgy en Bess, in samenwerking met de Rabobank.

error: Copyright - © SASFM 2015 - 2018

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

SAS FM maakt gebruik van cookies om uw ervaring te optimaliseren.

Sluiten