Bij het sluizencomplex in Terneuzen is van zaterdag 19 augustus tot en met vrijdag 1 september verkeershinder.
Rijkswaterstaat voert dan werkzaamheden uit aan de noordbrug van de Oost sluis.
Tijdens deze werkzaamheden staat deze brug omhoog.
Op momenten dat de andere brug van de Oost sluis ook omhoog staat, kan het wegverkeer niet meer passeren.
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers daarom met klem om het sluizencomplex te mijden tijdens de uitvoeringsperiode en stelt daarom en omleiding in via de Sluiskil tunnel en/of de Sluiskil brug.
Deze wordt met borden aangegeven.
Voor (brom-)fietsers en voetgangers geldt dat ze even moeten wachten wanneer beide bruggen omhoog staan.
De vertraging bedraagt voor hen dan 10-15 minuten.
Er zijn overdag verkeersregelaars aanwezig om het verkeer vlot en veilig te laten doorstromen.
Op werkdagen gelden er bloktijden: van 7.30 tot 8.00 uur en van 16.45 tot 17.15 uur.
Het wegverkeer kan dan ongehinderd passeren. Om drukte en vertraging op het sluizencomplex te voorkomen, is het voor gemotoriseerd verkeer echter raadzaam ook tijdens de bloktijden te kiezen voor de omleidingsroute via de Sluiskil tunnel en/of Sluiskil brug.

Heeft u vragen over de werkzaamheden of een klacht? Neem dan contact op met Rijkswaterstaat via 0800-8002.